dinsdag 14 november 2017

Laaggeletterden dieper in het rood

Mensen met schulden begrijpen vaak maar weinig van de ingewikkelde brieven die schuldeisers hun sturen. Doordat ze moeite hebben met lezen raken ze nog dieper in de problemen.
Mensen met problematische schulden laten vaak hun post ongeopend of beantwoorden mails niet. Struisvogelpolitiek, zo wordt vaak gedacht. Schuldenaren hebben geen zin in het zoveelste nare bericht en steken hun kop in het zand.

Taaltest

Maar bij Kredietbank Nederland en incassobureau en gerechtsdeurwaarder Syncasso vermoeden ze dat er ook een ander probleem speelt: mensen snappen niet wat er staat en reageren dus niet. Met hulp van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) willen ze achterhalen hoeveel laaggeletterden er in hun bestanden voorkomen. Voor dit onderzoek leggen zo’n 750 schuldenaren de Taalmeter af. Dit is een taaltest van de Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid vast te stellen.
Ad by Streamads 

Inmiddels is meer dan de helft van de onderzoeken afgenomen en de eerste resultaten zijn zorgwekkend. Ongeveer de helft van de geteste schuldenaren kwam als laaggeletterd uit de bus. Onder de hele Nederlandse bevolking is dat gemiddeld 1 op 6. ,,We vermoedden al dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven oververtegenwoordigd zijn onder schuldenaren, maar het verbaast me dat het percentage zó hoog is”, zegt directeur Carry de Niet van Kredietbank Nederland.
De nieuwe cijfers zijn van groot belang voor alle partijen die te maken hebben met schuldenaren. Wanneer zoveel mensen met schulden moeite hebben met lezen en schreven, is het slim ze anders te benaderen. ,,In de schuldhulp wordt veel nagedacht over het gebruik van eenvoudiger taal in brieven en mails. Maar als iemand nauwelijks kan lezen, is dat niet voldoende”, zegt onderzoeker Martijn Keizer van de RUG.

vrijdag 27 oktober 2017

Wie vult mijn bak? DIERENVOEDSELBANK.

Wie vult mijn bak is een landelijke non-profit stichting die huisdieren helpen waarvan hun eigenaren in financiële problemen zijn gekomen. Wij kunnen u ondersteunen met dierenvoeding, niet financieel. 

Stel, u heeft leuk gezin, mooi huis en een hond, kortom huisje, boompje beestje. Dan komt er een reorganisatie bij u op het werk waarbij u uw baan verliest. U kunt geen nieuwe passende baan vinden en u moet een WW uitkering aanvragen en komt u dus misschien wel in de bijstand. 
Uw inkomen is dus flink gedaald. Eigenlijk heeft u geen geld om hondenvoer te kopen, wat dan? Om uw geliefde huisdier af te moeten staan, is voor de meeste mensen een verschrikkelijke gedachte! Dan kunt u dus hulp aanvragen bij Wie vult mijn bak! 

Wij doen ons best om iedereen hulp te bieden. Wij kunnen hondenbrokken, kattenvoer maar ook hondenspeelgoed bieden. Wij controleren uw financiële situatie en aan de hand daarvan wordt besloten of u in aanmerking komt voor dierenvoer. 

U kunt ons bereiken via ons mailadres wievultmijnbak@hotmail.com of via het contactformulier via de website. donderdag 26 oktober 2017

Kindpakket Assen: ieder kind doet mee!

Illustratie KindpakketSpullen voor school, hobby’s, een laptop, kamerinrichting of een verjaardagsfeest. Natuurlijk wil je dat je kind overal aan mee kan doen. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Heb je geen of weinig geld? Kindpakket Assen helpt!
Wij vinden het belangrijk dat allé kinderen zonder zorgen naar school kunnen gaan, van hun vrije tijd kunnen genieten en spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Ook de kinderen die opgroeien in een gezin waar niet zoveel geld is. Het Kindpakket Assen bestaat uit allerlei vergoedingen waarmee je leuke en nuttige spullen en activiteiten voor je kinderen kunt betalen. Hieronder vind je een overzicht.

Wil je gebruik maken van Het Kindpakket?

kijk dan op de website en meld je aan als je geen of weinig geld hebt :  link

zaterdag 26 augustus 2017

Zilveren Kruis stopt met minima-polis in Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze

Zilveren Kruis stopt met de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Tenzij de zorgverzekeraar de exclusieve aanbieder in een gemeente is.
Wethouder Albert Smit (PvdA) van Assen, waar het contract is opgezegd, is woedend over het besluit. Volgens Smit zet Zilveren Kruis de bijl aan de wortel van het landelijk goed werkende systeem van de collectieve verzekeringen. Hij wil gemeenten en de politiek in Den Haag mobiliseren om Zilveren Kruis op zijn schreden terug te laten keren.

Onverantwoord

Zilveren Kruis heeft het contract met Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze per 1 januari opgezegd. ,,Ze willen de cliënten kwijt, omdat die te veel geld kosten’’, zegt de wethouder. ,,Dit is onverantwoord. Het zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Verzekeraars hebben ook een maatschappelijke taak.’’
In de drie gemeenten maken 3460 klanten met een laag inkomen (tot 120 procent van de bijstandsnorm) gebruik van de regeling via Zilveren Kruis en Menzis. Zij krijgen korting op de verzekeringspremie terwijl ook het eigen risico is meeverzekerd. Dit scheelt maandelijks met vergelijkbare verzekeringen 64 tot 77 euro, berekent Smit.
Hij vreest dat andere zorgverzekeraars niet langer bereid zijn de minima-polissen over te nemen omdat die niet winstgevend zijn. Bijkomend probleem wordt, zo voorspelt Smit, dat de zorgdrempel voor veel mensen hoger wordt. ,,Zij gaan zorg mijden met als gevolg dat mensen niet of te laat naar de dokter gaan.’’
Smit hoopt begin september in een gesprek de directie van Zilveren Kruis op andere gedachten te kunnen brengen. ,,Dit mag niet doorgaan.’’

Verantwoordelijkheid

Zorgverzekeraar Menzis, een van de grootste aanbieders van de collectieve minima-verzekeringen met een sterke positie in Groningen, stopt er niet mee. ,,Maar het is ook niet zo dat we per definitie de polissen in Assen overnemen’’, zegt woordvoerder Jessica Winkelhorst. Zij erkent dat het zorgstelsel door het besluit van Zilveren Kruis onder druk komt te staan. ,,Wij vinden het onze verantwoordelijkheid dat de zorg ook voor minima toegankelijk en betaalbaar blijft.’’

Woordvoerder Gerrie Riemersma van De Friesland laat zich in dezelfde bewoordingen uit.

zondag 23 juli 2017

Budget Support Assen start budgetcursus: grip op inkomen en schulden

De Stichting Budget Support start op 8 augustus met haar zomereditie van de budgetcursus. De kosteloze cursus is voor iedereen die grip wil krijgen en/of houden op zijn of haar besteedbare inkomen.
 • © Aangeleverde foto
  © Aangeleverde foto
Voor deelnemers (18 jaar en ouder) maakt het niet uit of men huurt of eigenaar is van een woning, net gaat studeren of een baan heeft of niet. In alle gevallen is het goed om over- en inzicht  te krijgen in de financiële huishouding.

Schulden

Daarnaast komen ook schulden ter sprake. Hoe los je ze op, bij wie kun je terecht, wanneer zijn het problematische schulden? Samen en op een interactieve manier worden daar tijdens de cursus antwoorden op gegeven.
Ook wordt er een boodschappenpakket verloot. Wie de totale prijs van het pakket raadt (of er het dichtste bij zit) gaat ermee naar huis. Maar iedereen ontvangt na de laatste keer een leuk presentje. En het lesmateriaal mag mee naar huis worden genomen.

Aanmelden

De cursus is vanaf 8 augustus vier weken achtereen, van 13.30 tot 16.00 uur in Studio 1C van de Bibliotheek in de Nieuwe Kolk.  Er wordt gezorgd voor koffie/thee/water tijdens de middagen Vervolgens is er na een paar weken een terugkombijeenkomst als afsluiter van de cursus. Aanmelden voor de Budgetcursus? Graag een email sturen naar: kitskirsten@gmail.com Via deze link kan men het nog eens rustig nalezen: https://mijnbuurtassen.nl/activiteiten/budgetcursus/

donderdag 20 juli 2017

Ziekte mag niet leiden tot lagere WW

Ziekte mag niet leiden tot een lager dagloon voor de berekening van de WW, dat is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2017:2406). Werknemers die ziek zijn geweest zijn geweest en van hun werkgever het loon niet volledig doorbetaald hebben gekregen mogen daar dus geen schade van ondervinden bij de berekening van de hoogte van hun WW-uitkering. Voor 1 juli 2015 werd bij de dagloonvaststelling uitgegaan van het loon dat een werknemer zou hebben verdiend als hij niet ziek zou zijn geworden. De regelgeving is in 2015 aangepast, maar daarbij zijn fouten gemaakt. Per 2017 is de wet gerepareerd, maar nog niet voor werknemers die geen twee jaar ziek zijn geweest. Volgens de Centrale Raad van Beroep is bij de wijziging van de dagloonregels niet goed onderzocht wat de relevante feiten en belangen zijn van de zieke werknemers. Ook heeft men niet goed de financiële gevolgen van deze wijziging voor de (langdurig) zieke werknemers voor ogen gehad. Deze gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Voor sommige werknemers kan dit zelfs betekenen dat zij terugvallen op een inkomen van 49% van het loon dat zij ontvingen voordat zij ziek werden. Het UWV moet nu de WW-uitkering van betreffende werkneemster opnieuw berekenen.

Meer informatie op www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep.

woensdag 12 juli 2017

Einde aftrek zorgkosten dichtbij?

Er is een verkenning gestart naar een alternatieve regeling voor een tegemoetkoming in de zorgkosten, dat schrijft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. De alternatieve regeling moet de huidige aftrek voor specifieke zorgkosten gaan vervangen. Uitgangspunt is dat het beschikbare budget gelijk blijft. Wel moet de regeling een stuk eenvoudiger worden en de tegemoetkoming moet vooral terecht komen bij chronisch zieken en gehandicapten die de compensatie nodig hebben. In het najaar van 2017 moet de verkenning zijn afgerond. Een definitieve beslissing is aan het nieuwe kabinet.

Wie nog wil profiteren van de huidige aftrekpost voor specifieke zorgkosten, doet er goed aan zijn behandeling (bijvoorbeeld een gebitsrenovatie) niet langer uit te stellen. Zie onze download 'Ziektekosten: wat kunt u nog aftrekken?' voor meer informatie over deze aftrekpost.

donderdag 6 juli 2017

Let op: op 1 juli zijn deze regels veranderd

Elk jaar gelden er vanaf 1 juli weer een aantal nieuwe wetten en regels. Bij PGGM&CO vind je een overzicht van belangrijke wijzigingen veelal met gevolgen voor je portemonnee en je werk of pensioen.

1. Uitkeringen en minimumlonen omhoog

Vanaf 1 juli zijn de minimumlonen gestegen. De uitkeringen zijn gebaseerd op het minimumloon en gaan dus ook omhoog.
Het wettelijk minimumloon (WML) wijzigt ieder jaar in januari en juli. Mensen die fulltime werken, ontvangen vanaf 1 juli 2017 minimaal €1.565,40 per maand, €361,25 per week en €72,25 per dag. In januari 2017 ontvingen zij nog minimaal €1.551,60 per maand, €358,05 per maand en €71,61 per dag. 
Let op 
Vanaf 1 juli ontvang je het minimumloon voor volwassenen al op je 22e in plaats van op je 23e.
Deze uitkeringen stijgen
De uitkeringen die met het minimumloon meestijgen, vallen onder de:
 • Participatiewet (bijstand)
 • IOAW en IOAZ (oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikten)
 • AOW • Anw (nabestaanden)
 • Wajong (jonggehandicapten)
 • WW
 • WIA en WAO (arbeidsongeschikten)
 • ZW (zieke werknemers)
 • TW (toeslagen als aanvulling tot sociaal minimum)
Minimumjeugdloon ook hoger
Ook het minimumjeugdloon gaat omhoog. 15-jarigen krijgen ten minste €469,60 per maand (was €465,50), terwijl 21-jarigen maandelijks ten minste €1.330,60 ontvangen (was €1.124,90). Het minimumjeugdloon voor 16- tot 20-jarigen ligt tussen deze bedragen.

2. Arbowet gewijzigd

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet). Als werkende krijg je voortaan meer rechten en daarmee meer invloed op je werkomstandigheden.
Met de gewijzigde Arbowet wil de overheid werknemers en werkgevers beter betrekken bij het arbobeleid. Zo moet je werkgever een basiscontract opstellen met de bedrijfsarts of de arbodienst. Daarin moet bijvoorbeeld komen te staan hoe jij als werknemer toegang kunt krijgen tot de bedrijfsarts en hoe de bedrijfsarts zijn werkzaamheden uitvoert.
Als werkende heb je vanaf 1 juli de volgende rechten:
 • Recht op raadplegen bedrijfsarts (ook al heb je je nog niet ziekgemeld)
 • Recht op second opinion andere bedrijfsarts
 • Recht op werkplekbezoek bedrijfsarts
 • Recht op kiezen preventiemedewerker (via personeelsvertegenwoordiging of OR) 
 • Recht op (onafhankelijke) klachtenregeling

3. Einde regeling pensioenknip

Heb jij een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling? Weet dan dat de zogeheten 'pensioenknip' vanaf 1 juli is komen te vervallen.
Met deze regeling kon je bij pensionering een tijdelijke pensioenuitkering van maximaal 2 twee jaar aankopen. Vervolgens kocht je een levenslange uitkering aan voor daarna. Door het verdwijnen van de pensioenknip is de hoogte van je pensioenuitkering weer sterk afhankelijk van de rentestand op je pensioendatum.
Tip
Sinds 1 september 2016 geldt de ‘Wet verbeterde premieregeling’ (Wvp). Door deze wet kun je op je pensioendatum kiezen voor een variabele pensioenuitkering. Je hoeft je opgebouwde pensioen dan dus niet langer in één keer om te zetten in een vaste pensioenuitkering, maar kunt het (gedeeltelijk) laten beleggen. Daardoor is de rentestand op je pensioendatum minder van invloed op de hoogte van je pensioen.
Overweeg je om je opgebouwde pensioen door te laten beleggen na je pensioendatum? Houd er dan rekening mee dat de waarde van je opgebouwde pensioen kan stijgen maar ook kan dalen. Laat je vooraf dus goed informeren. Neem voor meer informatie contact op met je pensioenfonds. Voor mensen in de sector zorg en welzijn is dit veelal het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

4. Huurprijs sociale huurwoningen mag omhoog

Als huurder van een sociale huurwoning kun je vanaf 1 juli een huurverhoging verwachten van maximaal 2,8 tot 4,3 procent. Hoe hard de huur mag stijgen, hangt af van je inkomen in 2015.
Voor huurders met een huishoudinkomen in 2015 van €40.349 euro of minder mag de huur met maximaal 2,8 procent stijgen. Verdiende je als huurder in 2015 meer? Dan mag de huur met maximaal 4,3 procent omhoog.
Let op 
Voor huurders met de AOW-gerechtigde leeftijd of huishoudens met vier of meer personen mag de huurprijs, ongeacht het inkomen, met maximaal 2,8 procent stijgen.
Voor huurders van kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen mag de huur met hooguit 1,8 procent omhoog. Voor huurders in de vrije sector geldt er geen maximum.
Daarnaast is het puntenstelsel voor zelfstandige huurwoningen aangepast. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de huurprijs en puntentelling.

5. Energierekening duidelijker

Voortaan mag iedereen rekenen op een duidelijke en goed leesbare (en dus controleerbare) energierekening. Vanaf 1 juli controleert de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) of je als consument op je factuur makkelijk kunt zien waarvoor je precies betaalt. Ook moet je kunnen controleren of dit klopt met je contract.
Op je energierekening moet je bijvoorbeeld kunnen zien of voorschotten juist zijn verrekend en of meterstanden en tariefswijzigingen correct zijn verwerkt. Alle prijzen moeten inclusief btw vermeld worden en ook alle onvermijdbare kosten (denk aan administratiekosten of regiotoeslagen) moeten op de rekening staan.
Tarieven wijzigen ook 
Heb je een energiecontract met een variabel tarief? Dan gaat je rekening vanaf 1 juli mogelijk omhoog. Dat komt door een stijging van de gasprijs. Goed om te weten: het transport van gas is dit jaar goedkoper. Ook dat zou je van je energierekening moeten kunnen aflezen.

6. Recht op compensatie bij telecomstoring

Vanaf 1 juli 2017 zijn telecomaanbieders verplicht om jou een vergoeding te geven als er langer dan 12 uur sprake is van een storing van telefonie, televisie en internet. De minimale vergoeding bedraagt altijd één euro voor iedereen, zowel bij abonnementen als bij prepaid-contracten. Duurt de storing 12 tot 24 uur? Dan heb je recht op een vergoeding van ten minste 1/30e deel van je maandelijkse abonnementskosten. Duurt de storing 24 tot 48 uur? Dan heb je recht op een vergoeding van minimaal 2/30e deel van je maandelijkse abonnementskosten. Enzovoorts. Voor prepaid-contracten bedraagt de vergoeding, per extra 24 uur dat de storing zich voordoet, €0,50.
Jouw telecomaanbieder mag je ter compensatie ook extra data of beltegoed aanbieden in plaats van een geldbedrag. Maar jij hebt het recht om daar wel of niet mee akkoord te gaan.

7. Servicenummers goedkoper

Telecomaanbieders mogen vanaf 1 juli geen informatietarief per gesprek meer rekenen. Dat betekent dat telefoontjes naar een klantenservicenummer (0900-, 0906- of 0909-nummers) niet meer mogen kosten dan een gebruikelijk telefoongesprek. Voorheen mochten aanbieders maximaal €1 per gesprek in rekening brengen.

woensdag 14 juni 2017

Incassokosten

Alles over incassokosten vind u hier.

vrijdag 5 mei 2017

Gemeentelijke Kredietbank ondervindt concurrentie van buurtteams gemeente


Assen – De Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB) ondervindt concurrentie van schuldenpreventie in de wijken, zoals in Assen. Daardoor komen steeds minder mensen in de schuldhulpverlening terecht van de GKB, die daardoor minder inkomsten genereert.
 • © Aangeleverde foto
  © Aangeleverde foto
Dat staat in de jaarstukken over 2016 van de GKB. Onlangs maakte de gemeente Assen bekend mensen met schulden of burgers die het risico lopen in de schulden te raken actief op te zoeken in de wijken, om hen vroegtijdig te helpen en te coachen. Dat gebeurt onder meer door de vier buurtteams van Vaart Welzijn. De gemeente denkt dat met deze aanpak het bereik en de effectiviteit van schuldpreventie en schuldhulpverlening toeneemt.

Toename schuldenproblematiek

En dat merkt de GKB, zo staat geschreven in de jaarstukken. Want hoewel volgens een recent onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken landelijk gezien de schuldenproblematiek ‘eerder toeneemt dan afneemt’, ziet de GKB op de batenpost over 2016 dat die 120.000 euro lager uitpakt dan was beraamd.
De GKB schrijft dat deels toe aan ‘de verschuiving naar de wijken’. ‘Via de vroegtijdige interventie van de wijkteams wordt getracht de instroom naar de schuldhulpverlening te beperken. Anderzijds wordt getracht de uitstroom uit budgetbeheer te bevorderen.’ Daarnaast, zo wordt geconcludeerd, is de GKB niet meer de vanzelfsprekende partner voor de gemeenten bij de uitvoering van preventie. ‘Ook daar ervaart de GKB een verschuiving naar onder meer de wijkteams.’

Kansen

De bedreiging voor de GKB, zo staat beschreven, bestaat dus uit het feit dat de vraag naar diensten van de instelling minder wordt of verschuift.  ‘De nieuwe aanpak biedt echter ook kansen. De GKB kan zich in de rol van financiële dienstverlener bij schulden steeds beter positioneren, waarmee haar expertise duidelijk zichtbaar wordt. En daarmee ook de vraag naar deze expertise toeneemt.’
De GKB verwacht dat de organisatiestructuur in 2017 niet gewijzigd hoeft te worden. De formatie is vanaf 1 januari 2016 toegenomen met 5,2 fte, een noodzakelijke uitbreiding in verband met het hoge, langdurige ziekteverzuim van werknemers. Voor een deel van 2017, zo denkt de GKB, zal die extra formatie nog nodig zijn, maar verwacht wordt dat er dit jaar wel een start wordt gemaakt met het terugbrengen van die formatie. ‘Een deel daarvan zal plaatsvinden middels detachering aan de wijkteams.’
Tekst: Robbert Willemsen

woensdag 22 maart 2017

Amerikaanse armoedebestrijding rukt op in Nederland

Tientallen gemeenten in Nederland hebben interesse in een nieuwe methode voor armoedebestrijding: Mobility Mentoring. De gedachte achter deze in de VS succesvolle aanpak is dat de weg om blijvend uit armoede te komen, begint met het wegnemen van stress.
Alphen aan den Rijn heeft de primeur. "We kennen allemaal de hamstertjes die in hun eigen molentje blijven rondlopen", zegt Nardy Beckers van de gemeente. "Zo gaat het ook bij de mensen die wij proberen te helpen." Het lukt meestal niet om mensen met voortdurende geldzorgen blijvend uit de financiële ellende te krijgen.
Afspraken vergeten, beloften niet nakomen, snel opgeven, weinig flexibel zijn en snel boos worden; schuldhulpverleners komen het vaak tegen. 'De cliënt wíl niet geholpen worden', is dan al snel de natuurlijke reactie.
Maar vaak is het geen onwil, maar onmacht. Mensen zijn pas in staat om te doen wat er moet gebeuren als de stress onder controle is, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Lees hier het gehele artikel.
woensdag 22 februari 2017

Steeds vaker voorlopige aanslag

De Belastingdienst heeft voor het jaar 2017 aan 228.911 mensen die geen aangifte hebben gedaan een voorlopige aanslag opgelegd, dat heeft staatssecretaris Wiebes geantwoord op vragen uit de Tweede Kamer (zie www.rijksoverheid.nl). Daardoor krijgen steeds meer mensen een voorlopige aanslag. Aanleiding voor de vragen is het feit dat in voorgaande jaren mensen vaak bleken te schrikken van zo'n onverwachte voorlopige aanslag waar zij niet om gevraagd hadden. Bovendien kan het financieel slecht uitkomen als er na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting ook over 2016 nog bijbetaald moet worden. De aanslagen zijn opgelegd aan mensen die sinds 2016 inkomsten krijgen uit meerdere dienstbetrekkingen, box 3-vermogen hebben, alimentatie ontvangen of voor het eerst buiten dienstbetrekking werkzaam zijn (bijvoorbeeld startende ondernemers). Op deze manier voorkomt de Belastingdienst dat deze mensen achteraf met een forse aanslag geconfronteerd worden. De belasting kan nu betaald worden op het moment dat het inkomen wordt genoten.

Voor alle duidelijkheid: de Belastingdienst heeft het recht deze aanslagen op te leggen. Een wijzigingsverzoek heeft daarom alleen zin als de aanslag onterecht is opgelegd omdat de gebruikte gegevens niet kloppen. Aanpassen kan door in te loggen op www.belastingdienst.nl. Zolang de aanpassing niet door de Belastingdienst is verwerkt moeten de termijnen van de opgelegde aanslag worden voldaan. 
TIP: U krijgt een aantrekkelijke korting als u de aanslag voor de eerste vervaldatum ineens in plaats van in termijnen betaald . Doe dat echter alleen als u het geld kunt missen. Zie ook het bericht 'Betalingskorting voorlopige aanslag benutten'?.

vrijdag 27 januari 2017

Armoede en schulden serieus probleem in Assen: gemeente wijken in voor aanpak

Assen – Armoede en schulden zijn een serieus probleem in Assen, zo blijkt uit onderzoek van de gemeente. Dit geldt met name voor alleenstaande ouders en eenpersoonshuishoudens.
 • © Welzijnszorg VZW
  © Welzijnszorg VZW
De Gemeentelijke Kredietbank, Vaart Welzijn en de gemeente Assen slaan daarom de handen ineen in de Asser wijken wat betreft de aanpak van armoede en schulden. Daarbij wordt de nadruk op preventie gelegd.
De vier Buurtteams van Vaart Welzijn gaan daarbij nauw samenwerken met de GKB. De gemeente denkt dat met deze aanpak het bereik en de effectiviteit van preventie en schuldhulpverlening toeneemt.

Verborgen armoede

Het aantal kinderen dat in armoede leeft is de afgelopen jaren toegenomen. Onder ZZP’ers is vaak sprake van verborgen armoede en schulden. Tussen wijken zijn grote verschillen als het gaat om armoede en schulden. Zo liggen de inkomens in wijken als Noorderpark en Lariks beduidend lager dan in Kloosterveen. Tegelijkertijd is in Kloosterveen vaak sprake van problematische schulden waardoor gezinnen weinig te besteden hebben.  
Door de Buurtteam van Vaart Welzijn een grotere rol te geven verwacht de gemeente dat er meer mensen die in armoede leven bereikt worden. ‘De Buurteams zijn sterk aanwezig in de wijk en makkelijk benaderbaar voor inwoners met problemen. En omdat de Buurteams de wijk goed kennen, kunnen zij goed inspelen op de verschillen die tussen wijken bestaan.’

Te weinig resultaat

Vorig jaar heeft de gemeente de effectiviteit van preventiemaatregelen laten onderzoeken. Hieruit komt naar voren dat een aantal maatregelen te weinig resultaat oplevert en bepaalde groepen onvoldoende worden bereikt. Zo kwamen maar weinig bewoners af op de budgetspelen in buurthuizen.
Andere maatregelen bleken juist wel effectief en met de nieuwe aanpak gaat de gemeente deze maatregelen extra inzetten. Ook wordt een aantal nieuwe maatregelen gestart. Het gaat dan bijvoorbeeld om cursussen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook komt er gerichte voorlichting voor ouders en inwoners met een beperking.

Fondsen

Een van de meer succesvolle maatregelen voor met name kinderen in armoede is de inzet van de stichting Leergeld, het jeugd cultuur fonds en jeugd sportfonds. Deze beide fondsen stellen kinderen in staat te sporten of aan culturele activiteiten mee te doen. Bijna twee keer zo veel kinderen hebben zich vorig jaar bij een van beide fondsen gemeld.
Een van de redenen voor deze toename is het besluit van de scholen van Plateau om informatie over de fondsen actief bij ouders onder de aandacht te brengen. In de nieuwe aanpak trekt de gemeente extra geld uit voor beide fondsen.

woensdag 18 januari 2017

Gemeenten overwegen renteverlaging minima bij sociale kredietbanken

De gemeente Den Haag gaat de rentes voor leningen voor minima aanzienlijk verlagen. Ook andere steden, zoals Rotterdam en Den Bosch onderzoeken die mogelijkheid, meldt het AD woensdag.
Joke de Kock, voorzitter van de koepel voor gemeentelijke kredietbanken zegt in het AD dat een landelijke discussie op gang is gekomen over de hoge rentekosten voor leningen voor minima. "We verlenen sociale kredieten maar we vragen nu hogere rente dan commerciële banken."
De gemeente Den Haag gaat de rente bij de gemeentelijke kredietbank, een van de weinige plekken waar minima terecht kunnen voor leningen, verlagen van 11,5 naar 2,3 procent.
In Amsterdam, Rotterdam en Groningen moeten minima bij gemeentelijke kredietbanken nog rentes betalen van 10 tot 12,5 procent.
Het is voor gemeenten legaal om 14 procent aan rente en kosten te vragen. Die kosten zijn volgens De Kock zo hoog omdat er veel administratief werk in gaat zitten vanwege gesprekken en aanmaningen en omdat er een hoger risico bestaat op wanbetaling. Toch kan volgens de koepel voor gemeentelijke kredietbanken zeker 2 procent minder rente gevraagd worden.

donderdag 5 januari 2017

Meer mensen kunnen pakket Voedselbank aanvragen

De Voedselbank versoepelt de criteria voor het aanvragen van een voedselpakket. Sinds 1 januari komen er meer mensen voor in aanmerking.

Voortaan kunnen alleenstaanden die niet meer dan 200 euro aan leefgeld per maand te besteden hebben een beroep doen op de Voedselbank. Hiervoor lag de grens op 180 euro. Wie dus 181 euro te besteden had, viel dan buiten de boot. Ook voor andere groepen gaat de grens omhoog.

Onder leefgeld verstaat de Vereniging van Voedselbanken het bedrag dat mensen overhouden van hun inkomen nadat vaste kosten zoals huur, energie en water ervan zijn afgetrokken. Welke kosten en uitgaven in de berekening worden meegenomen, staat uitgelegd op de website.

De verruiming van de eisen is mogelijk doordat de Voedselbank sinds vorig jaar structureel meer voedsel ontvangt van supermarktketens en andere bedrijven die voedsel overhouden.

Nieuwe deals

"Afgelopen jaar hebben we zwaar geïnvesteerd in voedselveiligheid", verklaart woordvoerder Pien de Ruig. "Vrijwel alle voedselbanken zijn nu gecertificeerd." Daardoor waren supermarktketens ook bereid om hun overgebleven producten aan de Voedselbanken te geven. "We hebben veel samenwerkingsovereenkomsten getekend. Alle landelijke supermarktenketens doneren nu."

Dat is terug te zien in de cijfers. In het derde kwartaal van vorig jaar ontving de vereniging ruim 3,7 miljoen voedselverpakkingen. Een jaar eerder was dat nog geen 2,5 miljoen.

Volgens De Ruig is het record overigens niet alleen te danken aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. Er zaten ook eenmalige grote donaties bij. Een deel was het gevolg van de Russische boycot op Europees voedsel, waardoor bedrijven vooral veel fruit overhielden dat ze niet meer konden verkopen.
Nieuwe criteria voor het aanvragen van een voedselpakket

AANTAL PERSONEN MAXIMUM TOTAAL AAN LEEFGELD
1 persoon 200 euro
2 volwassenen 280 euro
1 volwassene en 1 kind 280 euro
1 volwassene en 2 kinderen 360 euro
2 volwassenen en 2 kinderen 440 euro
1 volwassene en 3 kinderen 440 euro
In 2015 kregen de voedselbanken minder klanten: 88.000, tegen 94.000 in 2014. Toch blijft de behoefte volgens De Ruig groot. "Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Daar zit nog een groot gat." Nog niet bekend is hoeveel mensen vorig jaar van de voedselbanken gebruikmaakten.

De criteria voor het aanvragen van een voedselpakket hangen niet alleen samen met het inkomen, maar ook met de samenstelling van het huishouden. Per huishouden kan één pakket worden aangevraagd. De grootte van het voedselpakket is afhankelijk van het aantal inwonende gezinsleden.