donderdag 11 januari 2018

Nuttige informatie over het oplossen van zorgverzekeringsschulden

Deze link geeft heel veel nuttige info over het oplossen van zorgverzekeringsschulden .
Heb je nog vragen of wil je goede raad, bel dan met 0800 64 64 644 of  e-mail naar info@zorgverzekeringslijn.nl voor gratis advies.

woensdag 20 december 2017

Huurtoeslag fors lager in de komende jaren

Huurders lopen de komende jaren tot honderd euro huurtoeslag mis. Door de wet te veranderen zet het kabinet een rem op de stijging van de toeslag. Woningcorporaties vrezen betalingsproblemen.

Als je moet rondkomen van 1.000 euro per maand, hakt elke euro minder er hard in.
Ronald Paping, directeur Woonbond
Het kabinet wil vanaf 2019 de huurtoeslagwet aanpassen. Uit berekeningen van de Woonbond, op verzoek van deze krant, blijkt dat huurders hierdoor op jaarbasis bijna honderd euro mislopen. Dat begint met gemiddeld 24 euro in 2019 en loopt op tot zo’n 94 euro op jaarbasis in 2022.

De financiële strop voor huurders ontstaat doordat het nieuwe kabinet een bepaling schrapt waardoor huurders meer kwijt zijn aan hun woning, zonder dat daar een hogere huurtoeslag tegenover staat. Het kabinet kan daardoor 138 miljoen euro bezuinigen.

,,Schandalig”, vindt Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ,,Die bepaling is juist in het leven geroepen om de allerlaagste inkomens te beschermen tegen grote huurstijgingen. Ik zie veel armoede onder deze huurders. Als je moet rondkomen van 1.000 euro per maand, hakt elke euro minder er hard in.”

In totaal krijgen zo’n 1,4 miljoen Nederlanders huurtoeslag. Het gaat om bijna vier miljard euro per jaar. In het regeerakkoord is door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat de bepaling verdwijnt.

Huurtoeslag niet toereikend

Dit raakt huurders rechtstreeks in hun portemonnee
Tonny Dijkhuizen, woordvoerder Aedes
,,Dit raakt huurders rechtstreeks in hun portemonnee”, zegt woordvoerder Tonny Dijkhuizen van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Hij vreest dat huurders hun woonlasten in de toekomst niet meer kunnen opbrengen. ,,Hoewel de economie weer aantrekt, profiteren lang niet alle groepen daarvan. We zien dat de huurtoeslag vaak niet toereikend is, zeker niet voor mensen met een inkomen op of net boven bijstandsniveau.”

In de huurprijs zit een eigen bijdrage die elk jaar iets stijgt. De bepaling regelt dat die stijging beperkt is. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – dat ook over wonen gaat – is het schrappen van de bepaling nodig. ,,Hiermee wordt een einde gemaakt aan overcompensatie”, zegt een woordvoerder.

,,De eigen bijdrage voor huurders stijgt nu namelijk minder hard dan de huren, waardoor mensen met een toeslag meer voordeel hebben dan andere huurders.”

Huurders slechter af

Huurders zijn opnieuw slechter af dan wo­ning­be­zit­ters.
Ronald Paping, directeur Woonbond
In de geplande wetswijziging van het kabinet staat dat de lagere huurtoeslag niet los kan worden gezien van de rest van het beleid. ,,Dit is meegenomen in het algemene koopkrachtbeeld van het regeerakkoord. Hieruit blijkt dat huishoudens er de komende jaren gemiddeld op vooruit gaan”, zegt de woordvoerder.

De Woonbond en Aedes vragen in de Tweede Kamer aandacht om de gevolgen van het schrappen van de regeling. ,,Huurders zijn opnieuw slechter af dan woningbezitters”, zegt directeur Paping van de Woonbond. ,,Dat mag niet gebeuren.”

Niet de bedoeling

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zei in een reactie op Radio 1 dat het niet de bedoeling is dat lage inkomens hierdoor geraakt worden. ,,Als er voor die groep problemen ontstaan voor wat betreft de koopkracht, dan moet mijn collega Koolmees daar naar kijken", zei ze, verwijzend naar haar collega-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens haar kan hij maatregelen nemen om de koopkracht te repareren.

GKB Assen rekent woekerrentes

ASSEN - De Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB) in Assen rekent woekerrentes voor mensen die bij een gewone bank worden geweigerd. Dat stelt de SP in Assen.
Voor een lening moet een rente van twaalf tot veertien procent worden betaald.

'Fors betalen voor een lening'
De GKB is een overheidsinstelling die helpt bij schulden, preventie van schulden, inkomensbeheer en sociale kredietverlening. Mensen die een financieel probleem hebben waar ze zelf niet meer uitkomen, kunnen bij de instantie aankloppen.

"De hoge tarieven zorgen ervoor dat een kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van schulden", schrijft de SP. De partij kan zich hier niet in vinden.

De GKB in Assen is niet de enige vestiging die rentes tot veertien procent rekent, zo bleek zaterdag in het tv-programma Kassa. Maar er zijn ook kredietbanken die maximaal vijf procent rente rekenen.

22 gemeentes in de provincies Drenthe, Groningen, Overijssel en Flevoland zijn bij de GKB aangesloten. 


woensdag 6 december 2017

Alstublieft! De Zorgverzekeringslijn nieuwsbrief

Alstublieft! De Zorgverzekeringslijn nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief veel aandacht voor overstappen naar een andere zorgverzekering, het (tussentijds) beëindigen van je verzekering en een uitnodiging voor ons webinar! Het CBS heeft weer nieuwe cijfers gepubliceerd over 2016: het aantal wanbetalers daalt gestaag. Wil je weten hoeveel wanbetalers er in jouw gemeente zijn? Vraag dan een uitgebreide rapportage aan met achtergrondkenmerken aan via info@zorgverzekeringslijn.nl.

We wensen je veel leesplezier.
Groet,
Team Zorgverzekeringslijn

De meestvoorkomende misverstanden over overstappen met achterstand


overstappen achterstandHet einde van het jaar is het moment waarop veel mensen zich oriënteren op een nieuwe zorgverzekering. Tegelijkertijd is er een grote groep mensen die problemen heeft met het betalen van hun maandelijkse zorgpremie. Hoe zit het nu precies als je een achterstand hebt bij je zorgverzekeraar? Kan je dan wel overstappen? Lees de meestvoorkomende misverstanden over overstappen met een achterstand.


Zorgverzekering van verzekerde tussentijds opzeggen


tussentijds opzeggen verzekerdeKan een verzekeringsnemer (hoofdverzekerde) de zorgverzekering van een verzekerde op zijn polis beëindigen? Ja, dat kan in alle gevallen en op elk moment van het jaar worden opgezegd mits medeverzekerde een eigen zorgverzekering afsluit. Lees verder.


Tips voor een nieuwe zorgverzekering


tips nieuwe zorgverzekeringHet einde van het jaar nadert en dat betekent dat het overstapseizoen weer is begonnen. Het loont om je zorgverzekering kritisch te bekijken! Past je zorgverzekering nog bij je? Zorgverzekeringslijn zet een aantal tips voor je op een rij. Bekijk de tips.


Wanneer mag mijn zorgverzekeraar mijn verzekering beëindigen?


verzekering beeindigenAls je in Nederland verzekeringsplichtig bent, dan ben je verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars moeten je dan ook accepteren voor de basisverzekering. Maar in welke gevallen mag een zorgverzekeraar de zorgverzekering opzeggen? In een aantal gevallen mag dit. Welke zijn dat?


Uitnodiging webinar: Zó los je zorgverzekeringsschulden op!


Volg Zorgverzekeringslijn op LinkedinOp dinsdag 5 december en woensdag 20 december organiseert Zorgverzekeringslijn een online webinar. Tijdens deze online training deelt collega Hugo Vlierhuis, specialist op het gebied van de Zorgverzekeringswet, inzichten over het voorkomen en oplossen van zorgverzekeringsschulden. Na een uitleg over de wanbetalersregeling, krijg je een aantal praktische handvatten aangereikt. Je kunt daardoor aansturen op het voorkomen van aanmelding of het sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling. Zo ben je eenvoudig vanaf je eigen werkplek helemaal up-to-date. Meer weten of meteen inschrijven!
 

woensdag 29 november 2017

Aantal mensen in de bijstand groeit minder hard

Het aantal mensen in Nederland dat een bijstandsuitkering ontvangt, is in het derde kwartaal van dit jaar toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Wel is het groeitempo op jaarbasis al vier kwartalen op rij minder sterk, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.
"Dit hangt samen met de gunstige arbeidsmarkt", zegt de instantie. "Na een piek in de werkloosheid begin 2014 is het groeitempo inmiddels met 40 procent gedaald."
Tussen september 2016 en september 2017 groeide het aantal bijstandsgerechtigden die de pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt met zesduizend tot 465.000.
In de leeftijdscategorie van 27 tot 45 jaar waren in het derde kwartaal van 2017 minder mensen afhankelijk van bijstand. Het CBS noteert eind september een afname van vierduizend ten opzichte van een jaar eerder.
In de leeftijdsgroepen onder de 27 jaar en boven de 45 jaar neemt het aantal bijstandsontvangers wel toe.

Asielzoekers

Het aantal bijstandsontvangers groeit onder invloed van de instroom van asielzoekers, zegt het CBS. Zodra iemand een verblijfsvergunning heeft, kan hij of zij een beroep doen op bijstand.
In de periode van januari 2017 tot en met juni 2017 stroomden ruim achtduizend mensen met een Syrische achtergrond de bijstand in, terwijl tweeduizend in Syrië geboren personen deze weer verlieten.
Eind juni kwam het aantal Syrische bijstandsgerechtigden uit op bijna 38.000, becijfert het CBS.
"Bij personen die in Nederland of in een van de overige landen zijn geboren, liggen de instroom en uitstroom veel dichter bij elkaar", zegt de instantie.
In de eerste helft van 2017 kregen ruim 34.000 nieuwe mensen die in Nederland zijn geboren een uitkering en stroomden er 35.000 weer uit. Voor andere achtergronden was dat 21.000 en 20.000. Het CBS telde de uitstroom door het bereiken van de pensioenleeftijd niet mee.

Voorziening

Drie op de tien bijstandsgerechtigden maakten eind maart 2017 gebruik van een re-integratievoorziening, zoals een loonkostensubsidie, participatieplaats, beschut werk, of een coach.
Dit hulpmiddel, dat is bedoeld om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, wordt vooral gebruikt door jongere mensen. Van de bijstandsgerechtigden tot 27 jaar heeft 35 procent een re-integratievoorziening.

Kindpakket Assen maakt vliegende start

Het Kindpakket Assen is nog geen week geleden gelanceerd en nu al een groot succes. Er zijn over de 170 aanmeldingen voor de regelingen. ,,We staan hier verbaasd van te kijken.’’
Het aantal aanmeldingen is zo hoog dat het beoordelen ervan een aantal weken gaat duren, zegt Henk Kersten woordvoerder van de gemeente Assen. ,,Het is een mooie verrassing dat zoveel mensen zich aanmelden. Maar we staan er wel verbaasd van te kijken.’’

Speciaal telefoonnummer voor Kindpakket Assen

Deze week wordt ook een speciaal telefoonnummer actief over het Kindpakket. Dat wordt ingesteld voor mensen die moeite hebben een digitaal formulier door te worstelen voor de regelingen en voor mensen die laaggeletterd zijn. Kersten: ,,Op die manier kunnen ze hun belangstelling voor het Kindpakket ook kenbaar maken.’’

Wat is het Kindpakket?

Het Kindpakket is een speciale pagina op de website van de gemeente waar alle regelingen voor kinderen uit arme gezinnen bij elkaar staan. Zo is er een regeling voor het vergoeden van schoolspullen, verjaardagen, contributies voor sportverenigingen en vakanties. In Assen groeien ongeveer 1800 kinderen op in armoede, voor het Kindpakket maakten 400 kinderen gebruik van de regelingen. De gemeente hoopt met het Kindpakket meer kinderen te bereiken.
De gemeente hanteert voor deze regelingen dat het gezin een inkomen mag hebben tot 120 procent van de bijstandsnorm. Maar dat geldt niet voor alle voorzieningen, want elke stichting hanteert eigen inkomensgrenzen.

Stichtingen in het Kindpakket

De stichtingen die in het Kindpakket samengebracht zijn, zijn het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Leergeld, Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. In een latere fase worden Vaart Welzijn en de Meedoenpremies hier ook aan gekoppeld.


dinsdag 14 november 2017

Laaggeletterden dieper in het rood

Mensen met schulden begrijpen vaak maar weinig van de ingewikkelde brieven die schuldeisers hun sturen. Doordat ze moeite hebben met lezen raken ze nog dieper in de problemen.
Mensen met problematische schulden laten vaak hun post ongeopend of beantwoorden mails niet. Struisvogelpolitiek, zo wordt vaak gedacht. Schuldenaren hebben geen zin in het zoveelste nare bericht en steken hun kop in het zand.

Taaltest

Maar bij Kredietbank Nederland en incassobureau en gerechtsdeurwaarder Syncasso vermoeden ze dat er ook een ander probleem speelt: mensen snappen niet wat er staat en reageren dus niet. Met hulp van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) willen ze achterhalen hoeveel laaggeletterden er in hun bestanden voorkomen. Voor dit onderzoek leggen zo’n 750 schuldenaren de Taalmeter af. Dit is een taaltest van de Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid vast te stellen.
Ad by Streamads 

Inmiddels is meer dan de helft van de onderzoeken afgenomen en de eerste resultaten zijn zorgwekkend. Ongeveer de helft van de geteste schuldenaren kwam als laaggeletterd uit de bus. Onder de hele Nederlandse bevolking is dat gemiddeld 1 op 6. ,,We vermoedden al dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven oververtegenwoordigd zijn onder schuldenaren, maar het verbaast me dat het percentage zó hoog is”, zegt directeur Carry de Niet van Kredietbank Nederland.
De nieuwe cijfers zijn van groot belang voor alle partijen die te maken hebben met schuldenaren. Wanneer zoveel mensen met schulden moeite hebben met lezen en schreven, is het slim ze anders te benaderen. ,,In de schuldhulp wordt veel nagedacht over het gebruik van eenvoudiger taal in brieven en mails. Maar als iemand nauwelijks kan lezen, is dat niet voldoende”, zegt onderzoeker Martijn Keizer van de RUG.

vrijdag 27 oktober 2017

Wie vult mijn bak? DIERENVOEDSELBANK.

Wie vult mijn bak is een landelijke non-profit stichting die huisdieren helpen waarvan hun eigenaren in financiële problemen zijn gekomen. Wij kunnen u ondersteunen met dierenvoeding, niet financieel. 

Stel, u heeft leuk gezin, mooi huis en een hond, kortom huisje, boompje beestje. Dan komt er een reorganisatie bij u op het werk waarbij u uw baan verliest. U kunt geen nieuwe passende baan vinden en u moet een WW uitkering aanvragen en komt u dus misschien wel in de bijstand. 
Uw inkomen is dus flink gedaald. Eigenlijk heeft u geen geld om hondenvoer te kopen, wat dan? Om uw geliefde huisdier af te moeten staan, is voor de meeste mensen een verschrikkelijke gedachte! Dan kunt u dus hulp aanvragen bij Wie vult mijn bak! 

Wij doen ons best om iedereen hulp te bieden. Wij kunnen hondenbrokken, kattenvoer maar ook hondenspeelgoed bieden. Wij controleren uw financiële situatie en aan de hand daarvan wordt besloten of u in aanmerking komt voor dierenvoer. 

U kunt ons bereiken via ons mailadres wievultmijnbak@hotmail.com of via het contactformulier via de website. donderdag 26 oktober 2017

Kindpakket Assen: ieder kind doet mee!

Illustratie KindpakketSpullen voor school, hobby’s, een laptop, kamerinrichting of een verjaardagsfeest. Natuurlijk wil je dat je kind overal aan mee kan doen. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Heb je geen of weinig geld? Kindpakket Assen helpt!
Wij vinden het belangrijk dat allé kinderen zonder zorgen naar school kunnen gaan, van hun vrije tijd kunnen genieten en spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Ook de kinderen die opgroeien in een gezin waar niet zoveel geld is. Het Kindpakket Assen bestaat uit allerlei vergoedingen waarmee je leuke en nuttige spullen en activiteiten voor je kinderen kunt betalen. Hieronder vind je een overzicht.

Wil je gebruik maken van Het Kindpakket?

kijk dan op de website en meld je aan als je geen of weinig geld hebt :  link

zaterdag 26 augustus 2017

Zilveren Kruis stopt met minima-polis in Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze

Zilveren Kruis stopt met de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Tenzij de zorgverzekeraar de exclusieve aanbieder in een gemeente is.
Wethouder Albert Smit (PvdA) van Assen, waar het contract is opgezegd, is woedend over het besluit. Volgens Smit zet Zilveren Kruis de bijl aan de wortel van het landelijk goed werkende systeem van de collectieve verzekeringen. Hij wil gemeenten en de politiek in Den Haag mobiliseren om Zilveren Kruis op zijn schreden terug te laten keren.

Onverantwoord

Zilveren Kruis heeft het contract met Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze per 1 januari opgezegd. ,,Ze willen de cliënten kwijt, omdat die te veel geld kosten’’, zegt de wethouder. ,,Dit is onverantwoord. Het zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Verzekeraars hebben ook een maatschappelijke taak.’’
In de drie gemeenten maken 3460 klanten met een laag inkomen (tot 120 procent van de bijstandsnorm) gebruik van de regeling via Zilveren Kruis en Menzis. Zij krijgen korting op de verzekeringspremie terwijl ook het eigen risico is meeverzekerd. Dit scheelt maandelijks met vergelijkbare verzekeringen 64 tot 77 euro, berekent Smit.
Hij vreest dat andere zorgverzekeraars niet langer bereid zijn de minima-polissen over te nemen omdat die niet winstgevend zijn. Bijkomend probleem wordt, zo voorspelt Smit, dat de zorgdrempel voor veel mensen hoger wordt. ,,Zij gaan zorg mijden met als gevolg dat mensen niet of te laat naar de dokter gaan.’’
Smit hoopt begin september in een gesprek de directie van Zilveren Kruis op andere gedachten te kunnen brengen. ,,Dit mag niet doorgaan.’’

Verantwoordelijkheid

Zorgverzekeraar Menzis, een van de grootste aanbieders van de collectieve minima-verzekeringen met een sterke positie in Groningen, stopt er niet mee. ,,Maar het is ook niet zo dat we per definitie de polissen in Assen overnemen’’, zegt woordvoerder Jessica Winkelhorst. Zij erkent dat het zorgstelsel door het besluit van Zilveren Kruis onder druk komt te staan. ,,Wij vinden het onze verantwoordelijkheid dat de zorg ook voor minima toegankelijk en betaalbaar blijft.’’

Woordvoerder Gerrie Riemersma van De Friesland laat zich in dezelfde bewoordingen uit.

zondag 23 juli 2017

Budget Support Assen start budgetcursus: grip op inkomen en schulden

De Stichting Budget Support start op 8 augustus met haar zomereditie van de budgetcursus. De kosteloze cursus is voor iedereen die grip wil krijgen en/of houden op zijn of haar besteedbare inkomen.
 • © Aangeleverde foto
  © Aangeleverde foto
Voor deelnemers (18 jaar en ouder) maakt het niet uit of men huurt of eigenaar is van een woning, net gaat studeren of een baan heeft of niet. In alle gevallen is het goed om over- en inzicht  te krijgen in de financiële huishouding.

Schulden

Daarnaast komen ook schulden ter sprake. Hoe los je ze op, bij wie kun je terecht, wanneer zijn het problematische schulden? Samen en op een interactieve manier worden daar tijdens de cursus antwoorden op gegeven.
Ook wordt er een boodschappenpakket verloot. Wie de totale prijs van het pakket raadt (of er het dichtste bij zit) gaat ermee naar huis. Maar iedereen ontvangt na de laatste keer een leuk presentje. En het lesmateriaal mag mee naar huis worden genomen.

Aanmelden

De cursus is vanaf 8 augustus vier weken achtereen, van 13.30 tot 16.00 uur in Studio 1C van de Bibliotheek in de Nieuwe Kolk.  Er wordt gezorgd voor koffie/thee/water tijdens de middagen Vervolgens is er na een paar weken een terugkombijeenkomst als afsluiter van de cursus. Aanmelden voor de Budgetcursus? Graag een email sturen naar: kitskirsten@gmail.com Via deze link kan men het nog eens rustig nalezen: https://mijnbuurtassen.nl/activiteiten/budgetcursus/

donderdag 20 juli 2017

Ziekte mag niet leiden tot lagere WW

Ziekte mag niet leiden tot een lager dagloon voor de berekening van de WW, dat is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2017:2406). Werknemers die ziek zijn geweest zijn geweest en van hun werkgever het loon niet volledig doorbetaald hebben gekregen mogen daar dus geen schade van ondervinden bij de berekening van de hoogte van hun WW-uitkering. Voor 1 juli 2015 werd bij de dagloonvaststelling uitgegaan van het loon dat een werknemer zou hebben verdiend als hij niet ziek zou zijn geworden. De regelgeving is in 2015 aangepast, maar daarbij zijn fouten gemaakt. Per 2017 is de wet gerepareerd, maar nog niet voor werknemers die geen twee jaar ziek zijn geweest. Volgens de Centrale Raad van Beroep is bij de wijziging van de dagloonregels niet goed onderzocht wat de relevante feiten en belangen zijn van de zieke werknemers. Ook heeft men niet goed de financiële gevolgen van deze wijziging voor de (langdurig) zieke werknemers voor ogen gehad. Deze gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Voor sommige werknemers kan dit zelfs betekenen dat zij terugvallen op een inkomen van 49% van het loon dat zij ontvingen voordat zij ziek werden. Het UWV moet nu de WW-uitkering van betreffende werkneemster opnieuw berekenen.

Meer informatie op www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep.

woensdag 12 juli 2017

Einde aftrek zorgkosten dichtbij?

Er is een verkenning gestart naar een alternatieve regeling voor een tegemoetkoming in de zorgkosten, dat schrijft staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. De alternatieve regeling moet de huidige aftrek voor specifieke zorgkosten gaan vervangen. Uitgangspunt is dat het beschikbare budget gelijk blijft. Wel moet de regeling een stuk eenvoudiger worden en de tegemoetkoming moet vooral terecht komen bij chronisch zieken en gehandicapten die de compensatie nodig hebben. In het najaar van 2017 moet de verkenning zijn afgerond. Een definitieve beslissing is aan het nieuwe kabinet.

Wie nog wil profiteren van de huidige aftrekpost voor specifieke zorgkosten, doet er goed aan zijn behandeling (bijvoorbeeld een gebitsrenovatie) niet langer uit te stellen. Zie onze download 'Ziektekosten: wat kunt u nog aftrekken?' voor meer informatie over deze aftrekpost.

donderdag 6 juli 2017

Let op: op 1 juli zijn deze regels veranderd

Elk jaar gelden er vanaf 1 juli weer een aantal nieuwe wetten en regels. Bij PGGM&CO vind je een overzicht van belangrijke wijzigingen veelal met gevolgen voor je portemonnee en je werk of pensioen.

1. Uitkeringen en minimumlonen omhoog

Vanaf 1 juli zijn de minimumlonen gestegen. De uitkeringen zijn gebaseerd op het minimumloon en gaan dus ook omhoog.
Het wettelijk minimumloon (WML) wijzigt ieder jaar in januari en juli. Mensen die fulltime werken, ontvangen vanaf 1 juli 2017 minimaal €1.565,40 per maand, €361,25 per week en €72,25 per dag. In januari 2017 ontvingen zij nog minimaal €1.551,60 per maand, €358,05 per maand en €71,61 per dag. 
Let op 
Vanaf 1 juli ontvang je het minimumloon voor volwassenen al op je 22e in plaats van op je 23e.
Deze uitkeringen stijgen
De uitkeringen die met het minimumloon meestijgen, vallen onder de:
 • Participatiewet (bijstand)
 • IOAW en IOAZ (oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikten)
 • AOW • Anw (nabestaanden)
 • Wajong (jonggehandicapten)
 • WW
 • WIA en WAO (arbeidsongeschikten)
 • ZW (zieke werknemers)
 • TW (toeslagen als aanvulling tot sociaal minimum)
Minimumjeugdloon ook hoger
Ook het minimumjeugdloon gaat omhoog. 15-jarigen krijgen ten minste €469,60 per maand (was €465,50), terwijl 21-jarigen maandelijks ten minste €1.330,60 ontvangen (was €1.124,90). Het minimumjeugdloon voor 16- tot 20-jarigen ligt tussen deze bedragen.

2. Arbowet gewijzigd

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet). Als werkende krijg je voortaan meer rechten en daarmee meer invloed op je werkomstandigheden.
Met de gewijzigde Arbowet wil de overheid werknemers en werkgevers beter betrekken bij het arbobeleid. Zo moet je werkgever een basiscontract opstellen met de bedrijfsarts of de arbodienst. Daarin moet bijvoorbeeld komen te staan hoe jij als werknemer toegang kunt krijgen tot de bedrijfsarts en hoe de bedrijfsarts zijn werkzaamheden uitvoert.
Als werkende heb je vanaf 1 juli de volgende rechten:
 • Recht op raadplegen bedrijfsarts (ook al heb je je nog niet ziekgemeld)
 • Recht op second opinion andere bedrijfsarts
 • Recht op werkplekbezoek bedrijfsarts
 • Recht op kiezen preventiemedewerker (via personeelsvertegenwoordiging of OR) 
 • Recht op (onafhankelijke) klachtenregeling

3. Einde regeling pensioenknip

Heb jij een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling? Weet dan dat de zogeheten 'pensioenknip' vanaf 1 juli is komen te vervallen.
Met deze regeling kon je bij pensionering een tijdelijke pensioenuitkering van maximaal 2 twee jaar aankopen. Vervolgens kocht je een levenslange uitkering aan voor daarna. Door het verdwijnen van de pensioenknip is de hoogte van je pensioenuitkering weer sterk afhankelijk van de rentestand op je pensioendatum.
Tip
Sinds 1 september 2016 geldt de ‘Wet verbeterde premieregeling’ (Wvp). Door deze wet kun je op je pensioendatum kiezen voor een variabele pensioenuitkering. Je hoeft je opgebouwde pensioen dan dus niet langer in één keer om te zetten in een vaste pensioenuitkering, maar kunt het (gedeeltelijk) laten beleggen. Daardoor is de rentestand op je pensioendatum minder van invloed op de hoogte van je pensioen.
Overweeg je om je opgebouwde pensioen door te laten beleggen na je pensioendatum? Houd er dan rekening mee dat de waarde van je opgebouwde pensioen kan stijgen maar ook kan dalen. Laat je vooraf dus goed informeren. Neem voor meer informatie contact op met je pensioenfonds. Voor mensen in de sector zorg en welzijn is dit veelal het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

4. Huurprijs sociale huurwoningen mag omhoog

Als huurder van een sociale huurwoning kun je vanaf 1 juli een huurverhoging verwachten van maximaal 2,8 tot 4,3 procent. Hoe hard de huur mag stijgen, hangt af van je inkomen in 2015.
Voor huurders met een huishoudinkomen in 2015 van €40.349 euro of minder mag de huur met maximaal 2,8 procent stijgen. Verdiende je als huurder in 2015 meer? Dan mag de huur met maximaal 4,3 procent omhoog.
Let op 
Voor huurders met de AOW-gerechtigde leeftijd of huishoudens met vier of meer personen mag de huurprijs, ongeacht het inkomen, met maximaal 2,8 procent stijgen.
Voor huurders van kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen mag de huur met hooguit 1,8 procent omhoog. Voor huurders in de vrije sector geldt er geen maximum.
Daarnaast is het puntenstelsel voor zelfstandige huurwoningen aangepast. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de huurprijs en puntentelling.

5. Energierekening duidelijker

Voortaan mag iedereen rekenen op een duidelijke en goed leesbare (en dus controleerbare) energierekening. Vanaf 1 juli controleert de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) of je als consument op je factuur makkelijk kunt zien waarvoor je precies betaalt. Ook moet je kunnen controleren of dit klopt met je contract.
Op je energierekening moet je bijvoorbeeld kunnen zien of voorschotten juist zijn verrekend en of meterstanden en tariefswijzigingen correct zijn verwerkt. Alle prijzen moeten inclusief btw vermeld worden en ook alle onvermijdbare kosten (denk aan administratiekosten of regiotoeslagen) moeten op de rekening staan.
Tarieven wijzigen ook 
Heb je een energiecontract met een variabel tarief? Dan gaat je rekening vanaf 1 juli mogelijk omhoog. Dat komt door een stijging van de gasprijs. Goed om te weten: het transport van gas is dit jaar goedkoper. Ook dat zou je van je energierekening moeten kunnen aflezen.

6. Recht op compensatie bij telecomstoring

Vanaf 1 juli 2017 zijn telecomaanbieders verplicht om jou een vergoeding te geven als er langer dan 12 uur sprake is van een storing van telefonie, televisie en internet. De minimale vergoeding bedraagt altijd één euro voor iedereen, zowel bij abonnementen als bij prepaid-contracten. Duurt de storing 12 tot 24 uur? Dan heb je recht op een vergoeding van ten minste 1/30e deel van je maandelijkse abonnementskosten. Duurt de storing 24 tot 48 uur? Dan heb je recht op een vergoeding van minimaal 2/30e deel van je maandelijkse abonnementskosten. Enzovoorts. Voor prepaid-contracten bedraagt de vergoeding, per extra 24 uur dat de storing zich voordoet, €0,50.
Jouw telecomaanbieder mag je ter compensatie ook extra data of beltegoed aanbieden in plaats van een geldbedrag. Maar jij hebt het recht om daar wel of niet mee akkoord te gaan.

7. Servicenummers goedkoper

Telecomaanbieders mogen vanaf 1 juli geen informatietarief per gesprek meer rekenen. Dat betekent dat telefoontjes naar een klantenservicenummer (0900-, 0906- of 0909-nummers) niet meer mogen kosten dan een gebruikelijk telefoongesprek. Voorheen mochten aanbieders maximaal €1 per gesprek in rekening brengen.