maandag 10 oktober 2016

Jongeren met schulden krijgen meer geld om van te leven

Jongeren tot 21 jaar met problematische schulden krijgen meer geld om van te leven. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma gezegd in Kassa. Ze wil de zogeheten beslagvrije voet – het bedrag dat iemand na aftrek van schulden krijgt om van te leven – nog deze kabinetsperiode verhogen van 300 naar minimaal 900 euro.
Lees hier het gehele artikel 

woensdag 3 augustus 2016

Vergeet niet te middelen

Wie het ene belastingjaar veel verdient en het jaar erop weinig, betaalt — waarschijnlijk — te veel belasting. Gelukkig valt daar wat aan te doen, en wel door het inkomen te verdelen over drie aaneengesloten jaren. Dat heet ‘middeling’. Maar de Belastingdienst maakt het ons belastingbetalers niet gemakkelijk: u moet zèlf een middelingsverzoek indienen bij de Belastingdienst, schriftelijk, om in aanmerking te komen voor belastingteruggave. Bovendien geldt een drempel van € 545. U krijgt dus alleen terug wat boven die drempel uitkomt. Is het bedrag van wat u eigenlijk terug zou moeten krijgen lager, dan komt u niet in aanmerking voor belastingteruggave. Middelen kan uiterlijk tot 36 maanden nadat de laatste aanslag over de drie te middelen jaren definitief is vastgesteld. 

Check bijverdiensten kind

Kinderen onder 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar, dan kunnen de bijverdiensten wel gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderbijslag. Maximaal mag € 1.266 per kwartaal bijverdiend worden. Tijdens de zomervakantie gelden ruimere regels. U bent verplicht om elk kwartaalinkomen boven de € 1.266 door te geven aan de SVB.

Op www.svb.nl vindt u meer informatie.

donderdag 30 juni 2016

Meer Assenaren in aanmerking voor financiële ondersteuning

Steeds meer mensen met een laag inkomen hebben moeite rond te komen.
Vaste lasten als huur en zorgkosten drukken het inkomen. De gemeente heeft daarom verschillende regelingen om u te ondersteunen. Zoals een collectieve zorgverzekering of extra geld voor kinderen. Heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u voor deze regelingen in aanmerking komen. In euro’s: voor een echtpaar of samenwonenden € 1.667,00 per maand. Voor een alleenstaande € 1.167,00.

Waar kunt u gebruik van maken?

Heeft u een laag inkomen zoals een uitkering of verdient u weinig, ook als ondernemer? Voor de volgende regelingen kunt u in aanmerking komen:
 • Meedoenpremie: Voor gezinnen met kinderen in het basis en voortgezet onderwijs.
 • PC-regeling: Voor ouders van kinderen in de brugklas om een computer of laptop te kopen.
 • Bijzondere bijstand: Extra kosten door ziekte of handicap.
 • Individuele inkomenstoeslag: Bij een laag inkomen langer dan drie jaar en geen uitzicht op betaald werk.
 • Individuele studietoeslag: Voor studenten met een arbeidsbeperking.
 • Collectieve zorgverzekering: Goed verzekerd voor een lage premie.
 • Witgoedregeling: Ter vervanging van een kapotte wasmachine, koelkast of kookplaat.

Informatie

U kunt op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur ook bellen naar 0592 39 16 00.

Heeft u financiële problemen of maakt u zich zorgen over geld?

Praat dan eens met een buurtteam van Vaart Welzijn. Zij kunnen u helpen
problemen zoals schulden te voorkomen. De buurtteams kijken daarbij verder dan alleen geldproblemen.

Vanaf vrijdag 1 juli 2016 heet Werkplein Baanzicht

Vanaf vrijdag 1 juli 2016 heet Werkplein Baanzicht
 

Werkplein Drentsche Aa!

Onze nieuwe internetadres wordt www.wpda.nl

Eind 2016 verhuizen wij naar een nieuwe locatie aan de Javastraat in Assen.
U krijgt hierover later dit jaar apart bericht.

Met ingang van 1 juli 2016 zijn onze contactgegevens:

Werkplein Drentsche Aa
Bezoekadres
Stationsstraat 30 - 32
9401 KX  Assen
Postadres
Postbus 392
9400 AJ Assen
Vanaf 1 juli is ons algemene e-mailadres:
info@wpda.nl

 maandag 27 juni 2016

Vaart Welzijn verhuist van Noordersingel naar Apollopad


ASSEN - Vaart Welzijn, de welzijnsorganisatie van Assen, verhuist met het hoofdkantoor van de Noordersingel 29 naar het Apollopad 5 in Assen. Burgers en organisaties kunnen vanaf volgende week donderdag hier terecht met alle vragen en/of ideeën over wonen, welzijn, zorg, leefstijl, opgroeien en actief meedoen in de samenleving.Het nieuwe onderkomen van Vaart Welzijn aan het Apollopad ● 2016 © Eigen foto

Elke werkdag tussen 10.00 en 12.30 uur is er inloop spreekuur aan het Apollopad, naast deze tijden kunnen burgers een afspraak maken op locatie. Afspraken bij de mensen thuis kunnen altijd op een passend moment voor de burger.


Naast de locatie aan het Apollopad zijn er in de wijken ook spreekuren vanuit de buurtteams.

Assen-Oost, Baggelhuizen en centrum:
Dinsdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur De Werkwinkel, Brunelstraat 77 in Assen.
Kloosterveen, Marsdijk en de buiten gebieden:
Woensdag van 9.30 - 10.30 uur in Wijkgebouw De Dissel, Kleuvenstee 2-4, Assen
Woensdag van 13.30 - 15.00 uur in de MFA Kloosterveste, Rondgang 5, Assen
Noorderpark, Peelo:
Dinsdag 10.00- 12.00 uur De Componist, Paganinilaan 15
Donderdag 10.00 - 12.00 uur 't Markehuus, Scharmbarg 35
Vrijdag 10.00 - 12.00 uur BIC, Troelstralaan 85

Lariks, Pittelo:
Maandag 09.00 - 11.00 uur  BIC, Linthorst Homanstraat 13
Dinsdag 13.30 - 14.30 uur MFA Pittelo
Woensdag 13.30 - 15.00 uur BIC, Linthorst Homanstraat 13

Gegevens voor de nieuwe locatie van Vaart Welzijn zijn:

Adres:                  Apollopad 5, 9401 CS Assen
Post:                     Postbus 50, 9460 AB Gieten
Telefoon:            (088) 030 5160

Voor alle informatie over Vaart Welzijn en de buurtteams kan men kijken op de website:www.vaartwelzijn.nl

woensdag 15 juni 2016

Controleer uw aanslag

De Belastingdienst heeft inmiddels al veel definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2015 verzonden. Controleer uw aanslag goed. Doe dat direct en dien zo nodig een bezwaarschrift in. Een bezwaarschrift kan worden ingediend als 
 • de inspecteur is afgeweken van de door u ingediende aangifte en u het daarmee niet eens bent, of 
 • u een fout heeft gemaakt bij het invullen van de aangifte — u bent bijvoorbeeld een aftrekpost vergeten — en u deze fout wilt herstellen (u kunt in dat geval trouwens ook opnieuw elektronisch aangifte doen).

 • Op de aanslag vindt u het adres waar het bezwaarschrift naartoe moet. 

  Een concept-bezwaarschrift kunt u [hier] vinden. Bent u zelf iets vergeten, dan kunt u uw aanslag ook corrigeren door een aangepaste aangifte in te dienen. Corrigeer bij voorkeur voordat de bezwaartermijn verstrijkt. Lang niet alles kan daarna namelijk nog worden aangepast. De bezwaartermijn verstrijkt zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag.

  woensdag 30 maart 2016

  Belastingaangifte te laat, wat dan?

  De belastingaangifte is een klusje dat veel mensen het liefst zo lang mogelijk uitstellen. Maar wat als de uiterste datum niet wordt gehaald? Of als er een foutje in staat?
  De aangifte inkomsten­belasting moet uiterlijk 1 mei 2016 bij de Belastingdienst zijn. Wie denkt die datum niet te gaan halen, kan schriftelijk uitstel vragen. Dit moet gebeuren voordat de aangifte binnen had moeten zijn. Standaard wordt vier maanden uitstel verleend; wie meer tijd nodig heeft, moet vermelden waarom het langer duurt en hoeveel extra tijd nodig is.

  Te laat insturen

  Geen uitstel aangevraagd, maar toch de deadline van 1 mei niet gehaald? Dan is er nog geen man overboord. Meestal zal de fiscus een herinnering sturen en nogmaals vragen aangifte te doen. Het best kun je dat zo snel mogelijk doen. Lukt het na de herinnering nog steeds niet, dan ontvang je na verloop van tijd een aanmaning. De fiscus stelt een nieuwe datum voor. Pas als ook die niet gehaald wordt, kun je een boete krijgen. Bij nonchalance is de ‘verzuimboete’ de eerste keer €369. Is er sprake van opzet of grove schuld, dan kan de fiscus een hogere ‘vergrijpboete’ opleggen.
  Geen reactie
  Als iemand niet op een aanmaning reageert, legt de fiscus een aanslag op die is gebaseerd op een geschat inkomen. De geschatte aanslag zal eerder te hoog zijn dan te laag, in de verwachting dat de nalatige aan de bel trekt als de schatting echt te hoog is. Kortom: belasting ontlopen door niet te reageren is onmogelijk.

  Foutje herstellen

  Hoe zorgvuldig je ook te werk gaat, er kan altijd een foutje in de aanslag sluipen of je kunt iets vergeten. Dit kan worden rechtgezet door opnieuw – online – aangifte te doen op www.belastingdienst.nl (ga daar naar Mijn Belastingdienst). Open de aangifte, corrigeer de fout of vul de gegevens aan, en verstuur de aangifte opnieuw. Wie ‘op papier’ aangifte doet en deze wil corrigeren, kan een nieuw formulier aanvragen via T 0800-05 43. De aangifte moet dan geheel opnieuw worden ingevuld, ondertekend en ingestuurd met de juiste gegevens.
  Voorlopige aanslag
  De fiscus verwerkt de nieuwe gegevens en stuurt een (voorlopige) aanslag. Was er al een voorlopige aanslag, dan komt er een nieuwe voorlopige aanslag. Was er al een definitieve aanslag, maak dan bezwaar. Het binnen zes weken opsturen van een nieuwe aangifte wordt gezien als bezwaar. Ben je later, dan heet het een ‘ambtshalve vermindering’. In beide gevallen besluit de fiscus of de aanslag wordt aangepast.

  donderdag 24 maart 2016

  'KRIJG EEN KANS'

  Doel
  Het project ‘Krijg een Kans’ stelt zich ten doel om vrouwen individueel of in groepsverband te stimuleren in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. Met als resultaat dat ze weer het gevoel hebben dat ze meedoen, dat ze erbij horen.

  Voor wie
  Het gaat om vrouwen die zich in een sociaal isolement bevinden. (chronisch zieken, lage opleiding waardoor minder kansen, weinig inkomen of geen werk, geen sociaal netwerk enz),woonachtig in de gemeenten Staphorst, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld, De Wolden, Assen en Midden-Drenthe.

  Wat?
  Het fonds 'KRIJG EEN KANS' biedt de mogelijkheid van een financiële donatie tot maximaal € 500 bijvoorbeeld om een cursus te doen, materialen/gereedschappen te kopen en/of te huren, voor een lidmaatschap.
  Het geld wordt ingezet om vrouwen een praktisch steuntje in de rug te geven, hen te stimuleren een volgende stap in hun leven te zetten. Met als wenkend perspectief het verbeteren van hun positie. Bijvoorbeeld door eigen inkomsten te genereren of hun zelfvertrouwen te vergroten waardoor ze buitenshuis weer initiatieven gaan ontplooien. Er wordt geen geld gegeven, maar de rekening van de gewenste activiteit en/of middelen wordt rechtstreeks vanuit het fonds betaald.

  WANNEER?
  Voor wensen die niet uit andere fondsen bekostigd kunnen worden. Andere fondsen of organisaties kunnen zijn:
  - Fondsen die je via de gemeenten kunt aanvragen, zoals Wmo of Participatie. Meer weten over Wmo en Participatie klik hier.
  - Andere regelingen en toeslagen. Doe bijvoorbeeld de check bij www.nibud.nl/consumenten/berekenuwrecht of www.rechtopgeld.nl
  - Voor groepen vrouwen verwijzen wij graag naar het landelijk www.kansfonds.nl en voor de gemeente Assen naar STILA, de
  Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen, een initiatief van de gemeente Assen; www.stila-assen.nl
  - Welzijnsdiensten Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel www.welzijnmw.nl  Gebrekkige informatie bijdrage thuishulp

  DEN HAAG - Hulpbehoevenden worden niet of nauwelijks geïnformeerd door gemeenten over de hoogte van de eigen bijdrage voor hun ondersteuning. Hierdoor worden zij maanden later overvallen door soms zeer hoge facturen die zij niet zomaar kunnen betalen. Dat concludeert de Nationale ombudsman in een woensdag verschenen rapport.
   Het gaat om onder meer chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die thuiszorg nodig hebben. De ombudsman concludeert dat deze groep de dupe is geworden van de ingewikkelde uitvoering van de taakverdeling tussen rijksoverheid en gemeenten. Gemeenten zijn volgens de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verplicht om mensen van tevoren te informeren over de eigen bijdrage. Maar in de praktijk blijkt dat gemeenten dit vaak zelf niet weten.
   Aanleiding voor het onderzoek was de klachtenstroom die bij de ombudsman binnenkwam. ,,Burgers lieten de ombudsman weten dat, als zij van tevoren hadden geweten hoe hoog de eigen bijdrage voor hen zou worden, zij een andere keuze hadden gemaakt. Zij zijn in financiële problemen gekomen door hoge facturen, vaak over meerdere maanden tegelijk'', aldus de ombudsman.


   donderdag 17 maart 2016

   Week van het Geld

   Het was u misschien ontgaan, maar deze week vindt de zesde editie plaats van de Week van het Geld (14-19 maart 2016). Het doel van deze themaweek, georganiseerd door het platform Wijzer in geldzakenwaarvan het Nibud één van de initiatiefnemers is, is om leerlingen te leren omgaan met geld. Dat is geen slechte zaak, want uit Nibud-onderzoek blijkt dat financiële opvoeding belangrijk is en latere financiële problemen helpt voorkomen. Volwassenen die als kind niet van hun ouders geleerd hebben goed met geld om te gaan, hebben twee keer zo vaak betalingsachterstanden. Betalingsproblemen komen bij deze groep volwassenen maar liefst drie keer zo vaak voor.

   Lees ook het Nibud-onderzoek ‘Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene’.
   Op www.nibud.nl en www.weekvanhetgeld.nl vindt u veel tips voor activiteiten met kinderen.

   Foutjes in online aangifte

   Er zitten enkele foutjes in de online aangifte. Het is onder andere opletten wanneer u in 2015 een nabestaandenpensioen kreeg en bent geboren na 31 oktober 1949. Uw nabestaandenpensioen moet u invullen onder 'Inkomsten > Pensioen en andere uitkeringen'. Bij 'Soort inkomsten' moet u kiezen voor 'Pensioenuitkering of afkoopsom'. U krijgt dan onder meer de vraag 'Ging het om een VUT-regeling of een prepensioen?'. Volgens de toelichting onder het vraagteken moet u hier 'Nee' antwoorden als het om een nabestaandepensioen gaat. Dat is echter niet juist. Bij een nabestaandenpensioen moet u 'Ja' antwoorden. Zo krijgt u recht op de tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden van € 61. Alleen bij een ANW-uitkering is het antwoord ‘Nee’.  Zie ook wat de Belastingdienst op haar eigen website hierover schrijft [click hier]. De andere foutjes betreffen een probleem met ingevulde leestekens en punten waardoor het soms niet lukt de aangifte op te slaan of te verzenden, een fout in de berekening van de teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet en een praktisch probleempje als bij het invullen van de aangifte naar een transactienummer van een akte wordt gevraagd. Speelt dit bij u, lees dan wat u kunt doen in het bericht 'Aanvullende informatie over de online aangifte 2015' op de website van de Belastingdienst.

   dinsdag 15 maart 2016

   Aangifte indienen voor 1 april of voor 1 mei?

   Ik heb inmiddels mijn verzoek om aangifte te doen weer binnen. Maakt het nu nog uit of ik de aangifte voor 1 april of voor 1 mei a.s. instuur?
   Net als vorig jaar hebben particulieren vanaf 1 maart twee maanden de tijd om hun aangifte inkomstenbelasting in te dienen. De ingevulde versie moet namelijk voor 1 mei binnen zijn.
   Maar evenals vorig jaar geldt dat u weliswaar tot 1 mei de tijd heeft, maar dat alleen in het geval dat u uw aangifte voor 1 april instuurt, de belastingdienst garandeert dat u ook voor 1 juli een belastingaanslag ontvangt.
   Als u verwacht dat u belasting moet betalen, en u ontvangt de aanslag na 1 juli 2016 dan bent u hierover belastingrente verschuldigd. Die belastingrente bedraagt op dit moment 4%. Als u dus een hoge belastingaanslag verwacht, dan is het verstandig om uw aangifte in elk geval voor 1 april in te dienen.
   Ook wanneer u geld terug verwacht, is het verstandig om 1 april als deadline aan te houden. U weet dan in elk geval zeker dat u uw teruggave ook rond 1 juli zult ontvangen.
   N.B. Wanneer de belastingdienst er langer dan drie maanden over doet om uw aangifte te regelen en de aanslag wordt opgelegd na 1 juli zult u - als u inderdaad geld terug krijgt – belastingrente vergoed krijgen.
   N.B. Als het niet lukt om op tijd aangifte te doen, is het tot 1 mei mogelijk  om uitstel aan te vragen. Als de Belastingdienst daarmee akkoord gaat, krijgt u tot 1 september de tijd om alsnog aangifte te doen.
   U kunt eenvoudig in Mijn Belastingdienst online uitstel aanvragen voor uw aangifte inkomstenbelasting. Dit is mogelijk via een onlineformulier onder het tabblad "Inkomstenbelasting", bij het desbetreffende aangiftejaar. Nadat het verzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst binnen drie weken een reactie. Ook ondernemers kunnen vanaf de aangifte over 2015 via Mijn Belastingdienst uitstel aanvragen.

   zaterdag 12 maart 2016

   Leger des Heils in Assen reikt eenzame mensen de helpende hand

   ASSEN - Steeds meer mensen in Nederland, zo heeft onderzoek uitgewezen, hebben te maken met eenzaamheid. Het Leger des Heils in Assen wil daar iets aan doen en heeft daarom sinds enige tijd een inloopmiddag op de woensdag, speciaal voor deze mensen.    
   Het Leger des Heils is al een aantal jaren lid van de Coalitie Erbij, een verband van landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector die samen een vuist maken tegen eenzaamheid in ons land. En dat blijkt nodig te zijn. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich erg eenzaam. Door vergrijzing, ontkerkelijking en individualisering in de maatschappij dreigt het aantal eenzamen alleen maar toe te nemen.
    
   Daarmee nemen ook de hoge kosten van eenzaamheid voor de samenleving toe. Eenzaamheid – het gevoel van het ‘niet erbij’ horen – leidt vaak tot gezondheidsproblemen en daarmee tot een groter beroep op de zorg. Het beeld dat eenzaamheid vooral voorkomt onder ouderen klopt niet. Onder de eenzamen bevinden zich steeds meer jonge mensen.

   Het Leger des Heils wil er zijn voor deze mensen, onder meer door laagdrempelige en ongedwongen inloopmiddagen te organiseren op de woensdag tussen 13.00 en 15.30 uur in het pand aan de Rolderstraat, waar iedereen welkom is. Vaak is er ook een mogelijkheid om creatief bezig te zijn, maar niets is verplicht.


   Schulden

   Uit de gesprekken tijdens deze inloopmiddagen blijkt soms, dat mensen het gevoel hebben niet mee te kunnen doen omdat ze schulden hebben. Schulden leiden meer dan eens tot isolatie. Er rust een taboe op waardoor mensen er maar moeilijk over durven te praten of hulp durven te zoeken.

   Een aantal jaren geleden is het Leger des Heils in Emmen met een project gestart waarbij mensen die aangeven schulden te hebben, worden begeleid op weg naar schuldhulpverlening. Ze worden gekoppeld aan een ‘maatje’, dat samen met hen kijkt naar de schuldenlast, de eerste contacten legt met de schuldeisers en de voorbereidingen treft om de aanvraag schuldhulpverlening (bijvoorbeeld bij de Gemeentelijke Kredietbank) in orde te maken. Deze maatjes zijn getrainde vrijwilligers. Mensen die in hun vrije tijd andere mensen op weg helpen naar een beter, en schuldenvrij leven.

   Het project bleek een succes. Daarom heeft het Leger des Heils besloten dit project landelijk uit te rollen. Ook in Assen is er nu de mogelijkheid om door middel van dit maatjesproject begeleid te worden richting schuldhulpverlening.

   woensdag 24 februari 2016

   Belastingspreekuur in de bibliotheek

   De Belastingdienst gaat samenwerken met de 800 vestigingen van de openbare bibliotheek. In alle openbare bibliotheken wordt het mogelijk om gratis de online zaken met de overheid te regelen. Ook zullen er in de bibliotheek gratis cursussen worden gegeven om mensen te leren hoe dit moet. Bovendien gaan steeds meer bibliotheken maatschappelijke organisaties uitnodigen voor het houden van belastingspreekuren voor hulp bij belastingen en toeslagen. Uiteindelijk zullen deze spreekuren in 150 bibliotheken gehouden worden. Dit is een tegemoetkoming voor het verdwijnen van de blauwe enveloppe.

   Meer informatie op www.rijksoverheid.nl