dinsdag 6 maart 2018

Minder mensen kloppen aan bij Gemeentelijke Kredietbank in Assen, Hoogeveen en Meppel

Assen/Hoogeveen/Meppel Minder mensen kloppen bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Assen aan voor hulp. Dat blijkt uit de laatste cijfers over 2017 ten opzichte van 2016.
De GKB is een overheidsinstelling die helpt bij schulden, bewindvoering, kredietverlening en preventie van schulden.

Daling van 20 procent aanmelding voor schuldhulpverlening

In Meppel waren er in 2017 145 aanmeldingen voor hulp bij schulden, in 2016 was dat nog 181. Deze daling van 20 procent komt volgens de GKB mede door maatregelen van de gemeente. Zo is in Meppel een budgetcoach aangesteld die mensen preventief helpt voor ze echt in de problemen zitten.
In Assen meldden zich in vorig jaar 402 mensen aan voor schuldhulpverlening, tegenover 454 in 2016. Dat is een daling van ruim tien procent.
Hoogeveen lijkt op het oog de grootste daler voor de schuldhulpverlening, van 336 mensen in 2016 naar 173 in 2017, maar dat beeld is vertekend. De gemeente deed hier vanaf mei zelf een deel van de schuldhulpverlening en dus is niet iedereen bij de kredietbank bekend.

Ook minder animo voor budgetbeheer van GKB

Daarnaast is er nog een daling bij de GKB te zien als het gaat om budgetbeheer voor mensen die zelf het overzicht over hun financiën kwijt zijn. Dit staat los van een schuldhulpverleningstraject, maar kan er wel mee gecombineerd worden.
In Assen ging het aantal mensen in budgetbeheer van 548 in 2016 naar 494 vorig jaar. In Meppel van 211 naar 180 in 2017 en in Hoogeveen van 375 in 2016 naar 322 vorig jaar. Jan Tingen directeur van de GKB in Assen zegt dat deze cijfers geen compleet beeld geven van de problematiek in de gemeenten. ,,Dit zegt alleen wat over hoeveel mensen wij helpen, maar er zijn ook veel andere bureaus waar budgetbeheer wordt gedaan.’’

Personen onder financieel bewind bij GKB gestegen

Het aantal personen onder financieel bewind wegens een medische oorzaak zoals een psychische of andere ziekte ging in alle gemeenten bij de GKB omhoog in 2017 ten opzichte van 2016. Dat is logisch volgens de GKB omdat bewindvoering meestal voor langere tijd is en mensen niet vaak uitstromen zoals bij schuldhulpverleningstrajecten die gemiddeld drie jaar duren.
In Assen van ging het aantal personen van 145 in 2016 naar 168 in 2017. In Hoogeveen steeg het aantal personen onder bewind licht van 102 naar 112 en in Meppel van 51 naar 62 personen.

‘Slagingspercentage ook belangrijk’

Tingen wijst er op dat er meer belangrijke cijfers zijn voor de GKB. ,,Het slagingspercentage, de vorm van hulp die we mensen bieden en hoe lang het duurt.’’ Die cijfers staan in het jaarverslag van de GKB dat binnenkort uitkomt.

vrijdag 2 februari 2018

Wijzigingen toeslagen in 2018

In 2018 gaan de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag omhoog. Daarbij worden de inkomensvoorwaarden voor huurtoeslag ruimer. Weet jij zeker dat je dit jaar geen geld laat liggen? Benut jij alle toeslagen in 2018 optimaal? Met deze informatie en tips zorg je dat je krijgt waar je recht op hebt.
Let op: denk je dat je over het afgelopen jaar (2017) nog recht hebt op toeslag? Weet dan dat je je aanvraag voor huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget nog tot 1 september 2018 kunt indienen bij de Belastingdienst.

Alles over je toeslagen in 2018

Elk jaar verandert er wel wat in de toeslagen. PGGM&CO zet daarom alle toeslagen voor je op een rij. Per toeslag lees je wat de toeslag precies inhoudt en wanneer je ervoor in aanmerking komt. Ook krijg je handige tips waarmee je direct je voordeel kunt doen. Gun jezelf de tijd om alles goed door te lezen.
Bekijk de wijzigingen per toeslag: 

Maak altijd een proefberekening

Ben je benieuwd op hoeveel toeslag je recht hebt? Maak altijd een proefberekening op de website van de Belastingdienst. Houd daarbij in je achterhoofd dat jij zelf verantwoordelijk bent voor het aanvragen of wijzigen van je toeslag. Geef wijzigingen in je situatie (bijvoorbeeld als je meer of minder gaat verdienen) dus tijdig door! Zo voorkom je (vervelende) financiële verrassingen achteraf.
Let op
Soms gelden er uitzonderingen die van invloed zijn op de hoogte van je toeslagen.
Deze gegevens kun je nodig hebben voor het maken van een goede (proef)berekening:
  • een schatting van je inkomen* en dat van je eventuele toeslagpartner: gebruik hiervoor loonstroken, jaaropgaven, uitkeringsspecificaties en/of (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting;
  • de actuele huurbedragen en servicekosten van je woning;
  • het contract van je kinderopvanginstelling.

*Tip
Weet je niet wat je verzamelinkomen is? Met de Rekenhulp toetsingsinkomen van de Belastingdienst kun je een schatting van je inkomen maken. Let op: je krijgt hiermee hooguit een indicatie van je inkomen. De Rekenhulp houdt namelijk alleen rekening met inkomsten, maar niet met je vermogen en je aftrekposten (en die hebben ook invloed op de hoogte van je toeslagen!).  

vrijdag 19 januari 2018

Hoge rente op leningen bij de GKB naar beneden? Dan moet de gemeente bijspringen’

Assen – De ‘woekerrente’ van 14 procent, die de Gemeentelijke Kredietbank soms berekent bij leningen van haar cliënten, kan enkel naar beneden worden gebracht als de gemeente Assen garant staat voor de kosten die dan overblijven.
  • © Google Streetview
    © Google Streetview

Dat geeft het college van B en W als antwoord op vragen van de SP. De partij had de kwestie aangekaart, toen bleek  dat er in Nederland veel gemeentes zijn – waaronder Assen - die een woekerrente van 12 tot 14 procent vragen voor leningen aan mensen in financiële problemen, die nergens anders terecht kunnen. Andere kredietbanken, zo blijkt uit een onderzoek van het programma ‘Kassa’, berekenen een fors lagere of zelfs geen rente: 0 tot 5 procent.  

Kwetsbare doelgroep

Fractievoorzitter Jan Broekema wees het college erop, dat hoge tarieven ervoor zorgen dat deze kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van schulden. En dat kon volgens Broekema toch nooit de bedoeling zijn.
Het college bevestigt dat de GKB een maximaal rentetarief hanteert van 14 procent. ‘Maar het rentetarief gaat via een schaalverdeling, waardoor de maximale rente slechts in een enkel geval in rekening wordt gebracht. Het gemiddeld verstrekte krediet bedraagt 3000 euro netto, het dan geldende tarief bedraagt 9, 4 procent.’

Kostendekkend

Volgens B en W worden de huidige rentetarieven gehanteerd om kostendekkend te kunnen werken. ‘Die zijn dus gebaseerd op de kostprijs. De gemiddelde administratieve kosten liggen bij de GKB relatief hoog. Kleine kredieten kosten net zoveel tijd en kosten als een hoog krediet.’
Daarnaast wijst de GKB volgens het college 50 procent van de aanvragen af omdat verstrekking niet verantwoord wordt geacht. ‘Tegenover deze afwijzingen staan geen opbrengsten, waardoor deze kosten omgeslagen zijn in het rentetarief. Het risicoprofiel (de mate van terugbetaling) voor een sociaal krediet via de GKB is hoger dan voor een krediet via een reguliere bank. En tenslotte heeft de GKB ten opzichte van de reguliere banken te maken met een gering volume.’
Het college wil overigens niets weten van de term ‘woekerrente’. ‘Het betreft hier geen woekerrente, maar een rente die het mogelijk maakt kostendekkend te opereren. Er  wordt geen winst gemaakt. Daarnaast maakt de GKB kredietverlening mogelijk en op verantwoorde wijze toegankelijk voor burgers, die elders niet in hun kredietbehoefte kunnen voorzien.’

Derde partij

Mocht de gemeenteraad, zo besluiten B en W, toch af willen van die hoge rentepercentages bij de GKB, zal de gemeente financieel moeten bijspringen. ‘De rentetarieven voor onze inwoners kunnen slechts naar beneden worden bijgesteld indien de gemeente Assen garant staat om de kosten te dekken, die niet via de rente kunnen worden opgevangen. De GKB kent geen winstgevende activiteiten waarmee deze kosten kunnen worden gedekt, dus is er aanvullende financiering door een derde partij noodzakelijk.’
Of een dergelijke dekkingspost in de gemeentelijke begroting moet worden opgenomen, laat het college aan de gemeenteraad over. ‘Het budgetrecht is een recht van de raad.’

donderdag 11 januari 2018

Nuttige informatie over het oplossen van zorgverzekeringsschulden

Deze link geeft heel veel nuttige info over het oplossen van zorgverzekeringsschulden .
Heb je nog vragen of wil je goede raad, bel dan met 0800 64 64 644 of  e-mail naar info@zorgverzekeringslijn.nl voor gratis advies.

woensdag 20 december 2017

Huurtoeslag fors lager in de komende jaren

Huurders lopen de komende jaren tot honderd euro huurtoeslag mis. Door de wet te veranderen zet het kabinet een rem op de stijging van de toeslag. Woningcorporaties vrezen betalingsproblemen.

Als je moet rondkomen van 1.000 euro per maand, hakt elke euro minder er hard in.
Ronald Paping, directeur Woonbond
Het kabinet wil vanaf 2019 de huurtoeslagwet aanpassen. Uit berekeningen van de Woonbond, op verzoek van deze krant, blijkt dat huurders hierdoor op jaarbasis bijna honderd euro mislopen. Dat begint met gemiddeld 24 euro in 2019 en loopt op tot zo’n 94 euro op jaarbasis in 2022.

De financiële strop voor huurders ontstaat doordat het nieuwe kabinet een bepaling schrapt waardoor huurders meer kwijt zijn aan hun woning, zonder dat daar een hogere huurtoeslag tegenover staat. Het kabinet kan daardoor 138 miljoen euro bezuinigen.

,,Schandalig”, vindt Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ,,Die bepaling is juist in het leven geroepen om de allerlaagste inkomens te beschermen tegen grote huurstijgingen. Ik zie veel armoede onder deze huurders. Als je moet rondkomen van 1.000 euro per maand, hakt elke euro minder er hard in.”

In totaal krijgen zo’n 1,4 miljoen Nederlanders huurtoeslag. Het gaat om bijna vier miljard euro per jaar. In het regeerakkoord is door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat de bepaling verdwijnt.

Huurtoeslag niet toereikend

Dit raakt huurders rechtstreeks in hun portemonnee
Tonny Dijkhuizen, woordvoerder Aedes
,,Dit raakt huurders rechtstreeks in hun portemonnee”, zegt woordvoerder Tonny Dijkhuizen van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Hij vreest dat huurders hun woonlasten in de toekomst niet meer kunnen opbrengen. ,,Hoewel de economie weer aantrekt, profiteren lang niet alle groepen daarvan. We zien dat de huurtoeslag vaak niet toereikend is, zeker niet voor mensen met een inkomen op of net boven bijstandsniveau.”

In de huurprijs zit een eigen bijdrage die elk jaar iets stijgt. De bepaling regelt dat die stijging beperkt is. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – dat ook over wonen gaat – is het schrappen van de bepaling nodig. ,,Hiermee wordt een einde gemaakt aan overcompensatie”, zegt een woordvoerder.

,,De eigen bijdrage voor huurders stijgt nu namelijk minder hard dan de huren, waardoor mensen met een toeslag meer voordeel hebben dan andere huurders.”

Huurders slechter af

Huurders zijn opnieuw slechter af dan wo­ning­be­zit­ters.
Ronald Paping, directeur Woonbond
In de geplande wetswijziging van het kabinet staat dat de lagere huurtoeslag niet los kan worden gezien van de rest van het beleid. ,,Dit is meegenomen in het algemene koopkrachtbeeld van het regeerakkoord. Hieruit blijkt dat huishoudens er de komende jaren gemiddeld op vooruit gaan”, zegt de woordvoerder.

De Woonbond en Aedes vragen in de Tweede Kamer aandacht om de gevolgen van het schrappen van de regeling. ,,Huurders zijn opnieuw slechter af dan woningbezitters”, zegt directeur Paping van de Woonbond. ,,Dat mag niet gebeuren.”

Niet de bedoeling

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zei in een reactie op Radio 1 dat het niet de bedoeling is dat lage inkomens hierdoor geraakt worden. ,,Als er voor die groep problemen ontstaan voor wat betreft de koopkracht, dan moet mijn collega Koolmees daar naar kijken", zei ze, verwijzend naar haar collega-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens haar kan hij maatregelen nemen om de koopkracht te repareren.

GKB Assen rekent woekerrentes

ASSEN - De Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB) in Assen rekent woekerrentes voor mensen die bij een gewone bank worden geweigerd. Dat stelt de SP in Assen.
Voor een lening moet een rente van twaalf tot veertien procent worden betaald.

'Fors betalen voor een lening'
De GKB is een overheidsinstelling die helpt bij schulden, preventie van schulden, inkomensbeheer en sociale kredietverlening. Mensen die een financieel probleem hebben waar ze zelf niet meer uitkomen, kunnen bij de instantie aankloppen.

"De hoge tarieven zorgen ervoor dat een kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van schulden", schrijft de SP. De partij kan zich hier niet in vinden.

De GKB in Assen is niet de enige vestiging die rentes tot veertien procent rekent, zo bleek zaterdag in het tv-programma Kassa. Maar er zijn ook kredietbanken die maximaal vijf procent rente rekenen.

22 gemeentes in de provincies Drenthe, Groningen, Overijssel en Flevoland zijn bij de GKB aangesloten. 


woensdag 6 december 2017

Alstublieft! De Zorgverzekeringslijn nieuwsbrief

Alstublieft! De Zorgverzekeringslijn nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief veel aandacht voor overstappen naar een andere zorgverzekering, het (tussentijds) beëindigen van je verzekering en een uitnodiging voor ons webinar! Het CBS heeft weer nieuwe cijfers gepubliceerd over 2016: het aantal wanbetalers daalt gestaag. Wil je weten hoeveel wanbetalers er in jouw gemeente zijn? Vraag dan een uitgebreide rapportage aan met achtergrondkenmerken aan via info@zorgverzekeringslijn.nl.

We wensen je veel leesplezier.
Groet,
Team Zorgverzekeringslijn

De meestvoorkomende misverstanden over overstappen met achterstand


overstappen achterstandHet einde van het jaar is het moment waarop veel mensen zich oriënteren op een nieuwe zorgverzekering. Tegelijkertijd is er een grote groep mensen die problemen heeft met het betalen van hun maandelijkse zorgpremie. Hoe zit het nu precies als je een achterstand hebt bij je zorgverzekeraar? Kan je dan wel overstappen? Lees de meestvoorkomende misverstanden over overstappen met een achterstand.


Zorgverzekering van verzekerde tussentijds opzeggen


tussentijds opzeggen verzekerdeKan een verzekeringsnemer (hoofdverzekerde) de zorgverzekering van een verzekerde op zijn polis beëindigen? Ja, dat kan in alle gevallen en op elk moment van het jaar worden opgezegd mits medeverzekerde een eigen zorgverzekering afsluit. Lees verder.


Tips voor een nieuwe zorgverzekering


tips nieuwe zorgverzekeringHet einde van het jaar nadert en dat betekent dat het overstapseizoen weer is begonnen. Het loont om je zorgverzekering kritisch te bekijken! Past je zorgverzekering nog bij je? Zorgverzekeringslijn zet een aantal tips voor je op een rij. Bekijk de tips.


Wanneer mag mijn zorgverzekeraar mijn verzekering beëindigen?


verzekering beeindigenAls je in Nederland verzekeringsplichtig bent, dan ben je verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars moeten je dan ook accepteren voor de basisverzekering. Maar in welke gevallen mag een zorgverzekeraar de zorgverzekering opzeggen? In een aantal gevallen mag dit. Welke zijn dat?


Uitnodiging webinar: Zó los je zorgverzekeringsschulden op!


Volg Zorgverzekeringslijn op LinkedinOp dinsdag 5 december en woensdag 20 december organiseert Zorgverzekeringslijn een online webinar. Tijdens deze online training deelt collega Hugo Vlierhuis, specialist op het gebied van de Zorgverzekeringswet, inzichten over het voorkomen en oplossen van zorgverzekeringsschulden. Na een uitleg over de wanbetalersregeling, krijg je een aantal praktische handvatten aangereikt. Je kunt daardoor aansturen op het voorkomen van aanmelding of het sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling. Zo ben je eenvoudig vanaf je eigen werkplek helemaal up-to-date. Meer weten of meteen inschrijven!
 

woensdag 29 november 2017

Aantal mensen in de bijstand groeit minder hard

Het aantal mensen in Nederland dat een bijstandsuitkering ontvangt, is in het derde kwartaal van dit jaar toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Wel is het groeitempo op jaarbasis al vier kwartalen op rij minder sterk, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.
"Dit hangt samen met de gunstige arbeidsmarkt", zegt de instantie. "Na een piek in de werkloosheid begin 2014 is het groeitempo inmiddels met 40 procent gedaald."
Tussen september 2016 en september 2017 groeide het aantal bijstandsgerechtigden die de pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt met zesduizend tot 465.000.
In de leeftijdscategorie van 27 tot 45 jaar waren in het derde kwartaal van 2017 minder mensen afhankelijk van bijstand. Het CBS noteert eind september een afname van vierduizend ten opzichte van een jaar eerder.
In de leeftijdsgroepen onder de 27 jaar en boven de 45 jaar neemt het aantal bijstandsontvangers wel toe.

Asielzoekers

Het aantal bijstandsontvangers groeit onder invloed van de instroom van asielzoekers, zegt het CBS. Zodra iemand een verblijfsvergunning heeft, kan hij of zij een beroep doen op bijstand.
In de periode van januari 2017 tot en met juni 2017 stroomden ruim achtduizend mensen met een Syrische achtergrond de bijstand in, terwijl tweeduizend in Syrië geboren personen deze weer verlieten.
Eind juni kwam het aantal Syrische bijstandsgerechtigden uit op bijna 38.000, becijfert het CBS.
"Bij personen die in Nederland of in een van de overige landen zijn geboren, liggen de instroom en uitstroom veel dichter bij elkaar", zegt de instantie.
In de eerste helft van 2017 kregen ruim 34.000 nieuwe mensen die in Nederland zijn geboren een uitkering en stroomden er 35.000 weer uit. Voor andere achtergronden was dat 21.000 en 20.000. Het CBS telde de uitstroom door het bereiken van de pensioenleeftijd niet mee.

Voorziening

Drie op de tien bijstandsgerechtigden maakten eind maart 2017 gebruik van een re-integratievoorziening, zoals een loonkostensubsidie, participatieplaats, beschut werk, of een coach.
Dit hulpmiddel, dat is bedoeld om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, wordt vooral gebruikt door jongere mensen. Van de bijstandsgerechtigden tot 27 jaar heeft 35 procent een re-integratievoorziening.

Kindpakket Assen maakt vliegende start

Het Kindpakket Assen is nog geen week geleden gelanceerd en nu al een groot succes. Er zijn over de 170 aanmeldingen voor de regelingen. ,,We staan hier verbaasd van te kijken.’’
Het aantal aanmeldingen is zo hoog dat het beoordelen ervan een aantal weken gaat duren, zegt Henk Kersten woordvoerder van de gemeente Assen. ,,Het is een mooie verrassing dat zoveel mensen zich aanmelden. Maar we staan er wel verbaasd van te kijken.’’

Speciaal telefoonnummer voor Kindpakket Assen

Deze week wordt ook een speciaal telefoonnummer actief over het Kindpakket. Dat wordt ingesteld voor mensen die moeite hebben een digitaal formulier door te worstelen voor de regelingen en voor mensen die laaggeletterd zijn. Kersten: ,,Op die manier kunnen ze hun belangstelling voor het Kindpakket ook kenbaar maken.’’

Wat is het Kindpakket?

Het Kindpakket is een speciale pagina op de website van de gemeente waar alle regelingen voor kinderen uit arme gezinnen bij elkaar staan. Zo is er een regeling voor het vergoeden van schoolspullen, verjaardagen, contributies voor sportverenigingen en vakanties. In Assen groeien ongeveer 1800 kinderen op in armoede, voor het Kindpakket maakten 400 kinderen gebruik van de regelingen. De gemeente hoopt met het Kindpakket meer kinderen te bereiken.
De gemeente hanteert voor deze regelingen dat het gezin een inkomen mag hebben tot 120 procent van de bijstandsnorm. Maar dat geldt niet voor alle voorzieningen, want elke stichting hanteert eigen inkomensgrenzen.

Stichtingen in het Kindpakket

De stichtingen die in het Kindpakket samengebracht zijn, zijn het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Leergeld, Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. In een latere fase worden Vaart Welzijn en de Meedoenpremies hier ook aan gekoppeld.


dinsdag 14 november 2017

Laaggeletterden dieper in het rood

Mensen met schulden begrijpen vaak maar weinig van de ingewikkelde brieven die schuldeisers hun sturen. Doordat ze moeite hebben met lezen raken ze nog dieper in de problemen.
Mensen met problematische schulden laten vaak hun post ongeopend of beantwoorden mails niet. Struisvogelpolitiek, zo wordt vaak gedacht. Schuldenaren hebben geen zin in het zoveelste nare bericht en steken hun kop in het zand.

Taaltest

Maar bij Kredietbank Nederland en incassobureau en gerechtsdeurwaarder Syncasso vermoeden ze dat er ook een ander probleem speelt: mensen snappen niet wat er staat en reageren dus niet. Met hulp van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) willen ze achterhalen hoeveel laaggeletterden er in hun bestanden voorkomen. Voor dit onderzoek leggen zo’n 750 schuldenaren de Taalmeter af. Dit is een taaltest van de Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid vast te stellen.
Ad by Streamads 

Inmiddels is meer dan de helft van de onderzoeken afgenomen en de eerste resultaten zijn zorgwekkend. Ongeveer de helft van de geteste schuldenaren kwam als laaggeletterd uit de bus. Onder de hele Nederlandse bevolking is dat gemiddeld 1 op 6. ,,We vermoedden al dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven oververtegenwoordigd zijn onder schuldenaren, maar het verbaast me dat het percentage zó hoog is”, zegt directeur Carry de Niet van Kredietbank Nederland.
De nieuwe cijfers zijn van groot belang voor alle partijen die te maken hebben met schuldenaren. Wanneer zoveel mensen met schulden moeite hebben met lezen en schreven, is het slim ze anders te benaderen. ,,In de schuldhulp wordt veel nagedacht over het gebruik van eenvoudiger taal in brieven en mails. Maar als iemand nauwelijks kan lezen, is dat niet voldoende”, zegt onderzoeker Martijn Keizer van de RUG.

vrijdag 27 oktober 2017

Wie vult mijn bak? DIERENVOEDSELBANK.

Wie vult mijn bak is een landelijke non-profit stichting die huisdieren helpen waarvan hun eigenaren in financiële problemen zijn gekomen. Wij kunnen u ondersteunen met dierenvoeding, niet financieel. 

Stel, u heeft leuk gezin, mooi huis en een hond, kortom huisje, boompje beestje. Dan komt er een reorganisatie bij u op het werk waarbij u uw baan verliest. U kunt geen nieuwe passende baan vinden en u moet een WW uitkering aanvragen en komt u dus misschien wel in de bijstand. 
Uw inkomen is dus flink gedaald. Eigenlijk heeft u geen geld om hondenvoer te kopen, wat dan? Om uw geliefde huisdier af te moeten staan, is voor de meeste mensen een verschrikkelijke gedachte! Dan kunt u dus hulp aanvragen bij Wie vult mijn bak! 

Wij doen ons best om iedereen hulp te bieden. Wij kunnen hondenbrokken, kattenvoer maar ook hondenspeelgoed bieden. Wij controleren uw financiële situatie en aan de hand daarvan wordt besloten of u in aanmerking komt voor dierenvoer. 

U kunt ons bereiken via ons mailadres wievultmijnbak@hotmail.com of via het contactformulier via de website. donderdag 26 oktober 2017

Kindpakket Assen: ieder kind doet mee!

Illustratie KindpakketSpullen voor school, hobby’s, een laptop, kamerinrichting of een verjaardagsfeest. Natuurlijk wil je dat je kind overal aan mee kan doen. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Heb je geen of weinig geld? Kindpakket Assen helpt!
Wij vinden het belangrijk dat allé kinderen zonder zorgen naar school kunnen gaan, van hun vrije tijd kunnen genieten en spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Ook de kinderen die opgroeien in een gezin waar niet zoveel geld is. Het Kindpakket Assen bestaat uit allerlei vergoedingen waarmee je leuke en nuttige spullen en activiteiten voor je kinderen kunt betalen. Hieronder vind je een overzicht.

Wil je gebruik maken van Het Kindpakket?

kijk dan op de website en meld je aan als je geen of weinig geld hebt :  link

zaterdag 26 augustus 2017

Zilveren Kruis stopt met minima-polis in Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze

Zilveren Kruis stopt met de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Tenzij de zorgverzekeraar de exclusieve aanbieder in een gemeente is.
Wethouder Albert Smit (PvdA) van Assen, waar het contract is opgezegd, is woedend over het besluit. Volgens Smit zet Zilveren Kruis de bijl aan de wortel van het landelijk goed werkende systeem van de collectieve verzekeringen. Hij wil gemeenten en de politiek in Den Haag mobiliseren om Zilveren Kruis op zijn schreden terug te laten keren.

Onverantwoord

Zilveren Kruis heeft het contract met Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze per 1 januari opgezegd. ,,Ze willen de cliënten kwijt, omdat die te veel geld kosten’’, zegt de wethouder. ,,Dit is onverantwoord. Het zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Verzekeraars hebben ook een maatschappelijke taak.’’
In de drie gemeenten maken 3460 klanten met een laag inkomen (tot 120 procent van de bijstandsnorm) gebruik van de regeling via Zilveren Kruis en Menzis. Zij krijgen korting op de verzekeringspremie terwijl ook het eigen risico is meeverzekerd. Dit scheelt maandelijks met vergelijkbare verzekeringen 64 tot 77 euro, berekent Smit.
Hij vreest dat andere zorgverzekeraars niet langer bereid zijn de minima-polissen over te nemen omdat die niet winstgevend zijn. Bijkomend probleem wordt, zo voorspelt Smit, dat de zorgdrempel voor veel mensen hoger wordt. ,,Zij gaan zorg mijden met als gevolg dat mensen niet of te laat naar de dokter gaan.’’
Smit hoopt begin september in een gesprek de directie van Zilveren Kruis op andere gedachten te kunnen brengen. ,,Dit mag niet doorgaan.’’

Verantwoordelijkheid

Zorgverzekeraar Menzis, een van de grootste aanbieders van de collectieve minima-verzekeringen met een sterke positie in Groningen, stopt er niet mee. ,,Maar het is ook niet zo dat we per definitie de polissen in Assen overnemen’’, zegt woordvoerder Jessica Winkelhorst. Zij erkent dat het zorgstelsel door het besluit van Zilveren Kruis onder druk komt te staan. ,,Wij vinden het onze verantwoordelijkheid dat de zorg ook voor minima toegankelijk en betaalbaar blijft.’’

Woordvoerder Gerrie Riemersma van De Friesland laat zich in dezelfde bewoordingen uit.

zondag 23 juli 2017

Budget Support Assen start budgetcursus: grip op inkomen en schulden

De Stichting Budget Support start op 8 augustus met haar zomereditie van de budgetcursus. De kosteloze cursus is voor iedereen die grip wil krijgen en/of houden op zijn of haar besteedbare inkomen.
  • © Aangeleverde foto
    © Aangeleverde foto
Voor deelnemers (18 jaar en ouder) maakt het niet uit of men huurt of eigenaar is van een woning, net gaat studeren of een baan heeft of niet. In alle gevallen is het goed om over- en inzicht  te krijgen in de financiële huishouding.

Schulden

Daarnaast komen ook schulden ter sprake. Hoe los je ze op, bij wie kun je terecht, wanneer zijn het problematische schulden? Samen en op een interactieve manier worden daar tijdens de cursus antwoorden op gegeven.
Ook wordt er een boodschappenpakket verloot. Wie de totale prijs van het pakket raadt (of er het dichtste bij zit) gaat ermee naar huis. Maar iedereen ontvangt na de laatste keer een leuk presentje. En het lesmateriaal mag mee naar huis worden genomen.

Aanmelden

De cursus is vanaf 8 augustus vier weken achtereen, van 13.30 tot 16.00 uur in Studio 1C van de Bibliotheek in de Nieuwe Kolk.  Er wordt gezorgd voor koffie/thee/water tijdens de middagen Vervolgens is er na een paar weken een terugkombijeenkomst als afsluiter van de cursus. Aanmelden voor de Budgetcursus? Graag een email sturen naar: kitskirsten@gmail.com Via deze link kan men het nog eens rustig nalezen: https://mijnbuurtassen.nl/activiteiten/budgetcursus/