donderdag 5 januari 2017

Meer mensen kunnen pakket Voedselbank aanvragen

De Voedselbank versoepelt de criteria voor het aanvragen van een voedselpakket. Sinds 1 januari komen er meer mensen voor in aanmerking.

Voortaan kunnen alleenstaanden die niet meer dan 200 euro aan leefgeld per maand te besteden hebben een beroep doen op de Voedselbank. Hiervoor lag de grens op 180 euro. Wie dus 181 euro te besteden had, viel dan buiten de boot. Ook voor andere groepen gaat de grens omhoog.

Onder leefgeld verstaat de Vereniging van Voedselbanken het bedrag dat mensen overhouden van hun inkomen nadat vaste kosten zoals huur, energie en water ervan zijn afgetrokken. Welke kosten en uitgaven in de berekening worden meegenomen, staat uitgelegd op de website.

De verruiming van de eisen is mogelijk doordat de Voedselbank sinds vorig jaar structureel meer voedsel ontvangt van supermarktketens en andere bedrijven die voedsel overhouden.

Nieuwe deals

"Afgelopen jaar hebben we zwaar geïnvesteerd in voedselveiligheid", verklaart woordvoerder Pien de Ruig. "Vrijwel alle voedselbanken zijn nu gecertificeerd." Daardoor waren supermarktketens ook bereid om hun overgebleven producten aan de Voedselbanken te geven. "We hebben veel samenwerkingsovereenkomsten getekend. Alle landelijke supermarktenketens doneren nu."

Dat is terug te zien in de cijfers. In het derde kwartaal van vorig jaar ontving de vereniging ruim 3,7 miljoen voedselverpakkingen. Een jaar eerder was dat nog geen 2,5 miljoen.

Volgens De Ruig is het record overigens niet alleen te danken aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. Er zaten ook eenmalige grote donaties bij. Een deel was het gevolg van de Russische boycot op Europees voedsel, waardoor bedrijven vooral veel fruit overhielden dat ze niet meer konden verkopen.
Nieuwe criteria voor het aanvragen van een voedselpakket

AANTAL PERSONEN MAXIMUM TOTAAL AAN LEEFGELD
1 persoon 200 euro
2 volwassenen 280 euro
1 volwassene en 1 kind 280 euro
1 volwassene en 2 kinderen 360 euro
2 volwassenen en 2 kinderen 440 euro
1 volwassene en 3 kinderen 440 euro
In 2015 kregen de voedselbanken minder klanten: 88.000, tegen 94.000 in 2014. Toch blijft de behoefte volgens De Ruig groot. "Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Daar zit nog een groot gat." Nog niet bekend is hoeveel mensen vorig jaar van de voedselbanken gebruikmaakten.

De criteria voor het aanvragen van een voedselpakket hangen niet alleen samen met het inkomen, maar ook met de samenstelling van het huishouden. Per huishouden kan één pakket worden aangevraagd. De grootte van het voedselpakket is afhankelijk van het aantal inwonende gezinsleden.

woensdag 21 december 2016

woensdag 7 december 2016

Check uw toeslagen voor 2017

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag: sommige mensen laten geld liggen, anderen krijgen te veel en moeten later terugbetalen. Hoe dan ook, wees alert! Check of de Belastingdienst de juiste gegevens heeft gebruikt voor de voorschotbeschikkingen 2017 die inmiddels zijn verzonden naar uw elektronische brievenbus op Mijn Overheid. Controleren doet u door in te loggen op Mijn Toeslagen. Heeft u geen beschikking ontvangen, controleer dan of u wellicht toch in aanmerking komt voor toeslagen. Dat kan op www.toeslagen.nl. Voor de toeslagen geldt een inkomenstoets en een vermogenstoets.

Maximaal (gezamenlijk) toetsingsinkomen in 2017
 • huurtoeslag: €22.200 (zonder toeslagpartner); € 30.150 (met toeslagpartner/medebewoner, € 30.175         voor AOW'ers)
 • zorgtoeslag: € 27.857 zonder toeslagpartner; € 35.116 met toeslagpartner
 • kinderopvangtoeslag: geen maximum
 • kindgebonden budget: afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd

 • Maximaal (gezamenlijk) vermogen in 2017 (peildatum 1 januari 2017)(vóór aftrek van de vrijstelling in box 3, inclusief groene beleggingen, exclusief eigen woning)
 • huurtoeslag: € 25.000 zonder toeslagpartner/medebewoner en anders € 25.000 per          toeslagpartner/medebewoner
 • zorgtoeslag: € 107.752; € 132.752 voor toeslagpartners
 • kinderopvangtoeslag: geen maximum
 • kindgebonden budget: € 107.752; € 132.752 voor toeslagpartners

 • TIP:
  Heeft u net teveel vermogen? Lees inhet kader 'Zo beperkt u de spaartaks' van onze Eindejaarstips wat u daar nog aan kunt doen. Doe dat wel voor 1 januari 2017!
  Meer informatie over de toeslagen en voorwaarden is te vinden op www.toeslagen.nl .

  donderdag 1 december 2016

  Oplossing voor verlies toeslagen door PGB

  In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het verlies van toeslagen door teveel ontvangen persoonsgebonden budget (PGB) dat nog moet worden terugbetaald.Een restant van een PGB dat nog terugbetaald moet worden aan een zorgkantoor kan bij de belastingaangifte opgegeven worden als ‘schuld’ bij de vaststelling van de box 3-grondslag. Doordat schulden tot een bedrag van € 3.000 (€ 6.000 voor fiscaal partners) niet aftrekbaar zijn, kon het echter gebeuren dat het vermogen per saldo net te hoog was voor het recht op toeslagen, terwijl dat zonder dit PGB-bedrag wel laag genoeg zou zijn geweest. De staatssecretaris heeft zich nu bereid verklaard om voor deze gevallen de hardheidsclausule toe te passen. Mensen die hiervoor in aanmerking komen kunnen zich melden bij de Belastingdienst/Toeslagen die het restant persoonsgebonden budget alsnog buiten beschouwing zal laten bij de berekening van de toeslag. Een en ander zal op korte termijn in een ministeriële regeling nader worden vormgeven.

  Kindgebonden budget omhoog

  Het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind gaat met ingang van 2017 omhoog, met maximaal 100 euro per kind. De maatregel was met Prinsjesdag al aangekondigd. Het maximale kindgebonden budget voor het eerste kind komt daarmee op maximaal € 1.142 en voor het tweede kind € 898. Gezinnen met een laag of middeninkomen met twee kinderen kunnen in 2017 maximaal € 2.040 euro krijgen. Wie nog meer kinderen heeft, krijgt per kind € 285 extra. Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Boven een toetsingsinkomen van € 19.759 (bedrag 2016) wordt het kindgebonden budget afgebouwd met een vast percentage van het inkomen. Door de verhoging komen meer gezinnen in aanmerking voor kindgebonden budget.

  In principe informeert de Belastingdienst u vanzelf als u recht heeft op kindgebonden budget. Maar als u geen toeslagen krijgt of als u eerder kindgebonden budget ontving, maar nu niet meer, moet u het kindgebonden budget zelf aanvragen. De aanvraag moet worden gedaan door de ouder op wiens naam de kinderbijslag staat. Meer informatie is te vinden op www.toeslagen.nl. U kunt daar ook een proefberekening maken. 

  woensdag 16 november 2016

  Incasso? Betaal alleen als het klopt!

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaan strenger toezicht houden op incassobureaus. Ook is er een voorlichtingscampagne gestart. In de praktijk blijken veel bureaus zich namelijk niet aan de regels te houden om zo meer geld te kunnen innen. Vorig jaar concludeerde ACM al dat incassobureaus consumenten confronteren met onterechte vorderingen, onterecht kosten doorberekeningen, onduidelijke rekeningen versturen en consumenten op ontoelaatbare wijze onder druk zetten om te betalen. Om consumenten te helpen zijn op www.consuwijzer.nl daarom de volgende informatie en hulpmiddelen te vinden:
 • informatie over de regels die gelden bij incassotrajecten;
 • de Incassobrief Checker om na te gaan of de incassobrief klopt en wat ze kunnen doen als dat niet zo is;
 • de Rekenhulp Incassokosten om uit te rekenen hoeveel incassokosten, rente en btw het incassobureau maximaal mag rekenen;
 • voorbeeldbrieven waarmee zij zich kunnen verweren tegen oneerlijke incassopraktijken en links naar instanties die hen daarbij kunnen helpen.

 • Meer informatie is te vinden op www.acm.nl en www.afm.nl

  maandag 10 oktober 2016

  Jongeren met schulden krijgen meer geld om van te leven

  Jongeren tot 21 jaar met problematische schulden krijgen meer geld om van te leven. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma gezegd in Kassa. Ze wil de zogeheten beslagvrije voet – het bedrag dat iemand na aftrek van schulden krijgt om van te leven – nog deze kabinetsperiode verhogen van 300 naar minimaal 900 euro.
  Lees hier het gehele artikel 

  woensdag 3 augustus 2016

  Vergeet niet te middelen

  Wie het ene belastingjaar veel verdient en het jaar erop weinig, betaalt — waarschijnlijk — te veel belasting. Gelukkig valt daar wat aan te doen, en wel door het inkomen te verdelen over drie aaneengesloten jaren. Dat heet ‘middeling’. Maar de Belastingdienst maakt het ons belastingbetalers niet gemakkelijk: u moet zèlf een middelingsverzoek indienen bij de Belastingdienst, schriftelijk, om in aanmerking te komen voor belastingteruggave. Bovendien geldt een drempel van € 545. U krijgt dus alleen terug wat boven die drempel uitkomt. Is het bedrag van wat u eigenlijk terug zou moeten krijgen lager, dan komt u niet in aanmerking voor belastingteruggave. Middelen kan uiterlijk tot 36 maanden nadat de laatste aanslag over de drie te middelen jaren definitief is vastgesteld. 

  Check bijverdiensten kind

  Kinderen onder 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar, dan kunnen de bijverdiensten wel gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderbijslag. Maximaal mag € 1.266 per kwartaal bijverdiend worden. Tijdens de zomervakantie gelden ruimere regels. U bent verplicht om elk kwartaalinkomen boven de € 1.266 door te geven aan de SVB.

  Op www.svb.nl vindt u meer informatie.

  donderdag 30 juni 2016

  Meer Assenaren in aanmerking voor financiële ondersteuning

  Steeds meer mensen met een laag inkomen hebben moeite rond te komen.
  Vaste lasten als huur en zorgkosten drukken het inkomen. De gemeente heeft daarom verschillende regelingen om u te ondersteunen. Zoals een collectieve zorgverzekering of extra geld voor kinderen. Heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u voor deze regelingen in aanmerking komen. In euro’s: voor een echtpaar of samenwonenden € 1.667,00 per maand. Voor een alleenstaande € 1.167,00.

  Waar kunt u gebruik van maken?

  Heeft u een laag inkomen zoals een uitkering of verdient u weinig, ook als ondernemer? Voor de volgende regelingen kunt u in aanmerking komen:
  • Meedoenpremie: Voor gezinnen met kinderen in het basis en voortgezet onderwijs.
  • PC-regeling: Voor ouders van kinderen in de brugklas om een computer of laptop te kopen.
  • Bijzondere bijstand: Extra kosten door ziekte of handicap.
  • Individuele inkomenstoeslag: Bij een laag inkomen langer dan drie jaar en geen uitzicht op betaald werk.
  • Individuele studietoeslag: Voor studenten met een arbeidsbeperking.
  • Collectieve zorgverzekering: Goed verzekerd voor een lage premie.
  • Witgoedregeling: Ter vervanging van een kapotte wasmachine, koelkast of kookplaat.

  Informatie

  U kunt op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur ook bellen naar 0592 39 16 00.

  Heeft u financiële problemen of maakt u zich zorgen over geld?

  Praat dan eens met een buurtteam van Vaart Welzijn. Zij kunnen u helpen
  problemen zoals schulden te voorkomen. De buurtteams kijken daarbij verder dan alleen geldproblemen.

  Vanaf vrijdag 1 juli 2016 heet Werkplein Baanzicht

  Vanaf vrijdag 1 juli 2016 heet Werkplein Baanzicht
   

  Werkplein Drentsche Aa!

  Onze nieuwe internetadres wordt www.wpda.nl

  Eind 2016 verhuizen wij naar een nieuwe locatie aan de Javastraat in Assen.
  U krijgt hierover later dit jaar apart bericht.

  Met ingang van 1 juli 2016 zijn onze contactgegevens:

  Werkplein Drentsche Aa
  Bezoekadres
  Stationsstraat 30 - 32
  9401 KX  Assen
  Postadres
  Postbus 392
  9400 AJ Assen
  Vanaf 1 juli is ons algemene e-mailadres:
  info@wpda.nl

     maandag 27 juni 2016

  Vaart Welzijn verhuist van Noordersingel naar Apollopad


  ASSEN - Vaart Welzijn, de welzijnsorganisatie van Assen, verhuist met het hoofdkantoor van de Noordersingel 29 naar het Apollopad 5 in Assen. Burgers en organisaties kunnen vanaf volgende week donderdag hier terecht met alle vragen en/of ideeën over wonen, welzijn, zorg, leefstijl, opgroeien en actief meedoen in de samenleving.Het nieuwe onderkomen van Vaart Welzijn aan het Apollopad ● 2016 © Eigen foto

  Elke werkdag tussen 10.00 en 12.30 uur is er inloop spreekuur aan het Apollopad, naast deze tijden kunnen burgers een afspraak maken op locatie. Afspraken bij de mensen thuis kunnen altijd op een passend moment voor de burger.


  Naast de locatie aan het Apollopad zijn er in de wijken ook spreekuren vanuit de buurtteams.

  Assen-Oost, Baggelhuizen en centrum:
  Dinsdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur De Werkwinkel, Brunelstraat 77 in Assen.
  Kloosterveen, Marsdijk en de buiten gebieden:
  Woensdag van 9.30 - 10.30 uur in Wijkgebouw De Dissel, Kleuvenstee 2-4, Assen
  Woensdag van 13.30 - 15.00 uur in de MFA Kloosterveste, Rondgang 5, Assen
  Noorderpark, Peelo:
  Dinsdag 10.00- 12.00 uur De Componist, Paganinilaan 15
  Donderdag 10.00 - 12.00 uur 't Markehuus, Scharmbarg 35
  Vrijdag 10.00 - 12.00 uur BIC, Troelstralaan 85

  Lariks, Pittelo:
  Maandag 09.00 - 11.00 uur  BIC, Linthorst Homanstraat 13
  Dinsdag 13.30 - 14.30 uur MFA Pittelo
  Woensdag 13.30 - 15.00 uur BIC, Linthorst Homanstraat 13

  Gegevens voor de nieuwe locatie van Vaart Welzijn zijn:

  Adres:                  Apollopad 5, 9401 CS Assen
  Post:                     Postbus 50, 9460 AB Gieten
  Telefoon:            (088) 030 5160

  Voor alle informatie over Vaart Welzijn en de buurtteams kan men kijken op de website:www.vaartwelzijn.nl

  woensdag 15 juni 2016

  Controleer uw aanslag

  De Belastingdienst heeft inmiddels al veel definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2015 verzonden. Controleer uw aanslag goed. Doe dat direct en dien zo nodig een bezwaarschrift in. Een bezwaarschrift kan worden ingediend als 
 • de inspecteur is afgeweken van de door u ingediende aangifte en u het daarmee niet eens bent, of 
 • u een fout heeft gemaakt bij het invullen van de aangifte — u bent bijvoorbeeld een aftrekpost vergeten — en u deze fout wilt herstellen (u kunt in dat geval trouwens ook opnieuw elektronisch aangifte doen).

 • Op de aanslag vindt u het adres waar het bezwaarschrift naartoe moet. 

  Een concept-bezwaarschrift kunt u [hier] vinden. Bent u zelf iets vergeten, dan kunt u uw aanslag ook corrigeren door een aangepaste aangifte in te dienen. Corrigeer bij voorkeur voordat de bezwaartermijn verstrijkt. Lang niet alles kan daarna namelijk nog worden aangepast. De bezwaartermijn verstrijkt zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag.

  woensdag 30 maart 2016

  Belastingaangifte te laat, wat dan?

  De belastingaangifte is een klusje dat veel mensen het liefst zo lang mogelijk uitstellen. Maar wat als de uiterste datum niet wordt gehaald? Of als er een foutje in staat?
  De aangifte inkomsten­belasting moet uiterlijk 1 mei 2016 bij de Belastingdienst zijn. Wie denkt die datum niet te gaan halen, kan schriftelijk uitstel vragen. Dit moet gebeuren voordat de aangifte binnen had moeten zijn. Standaard wordt vier maanden uitstel verleend; wie meer tijd nodig heeft, moet vermelden waarom het langer duurt en hoeveel extra tijd nodig is.

  Te laat insturen

  Geen uitstel aangevraagd, maar toch de deadline van 1 mei niet gehaald? Dan is er nog geen man overboord. Meestal zal de fiscus een herinnering sturen en nogmaals vragen aangifte te doen. Het best kun je dat zo snel mogelijk doen. Lukt het na de herinnering nog steeds niet, dan ontvang je na verloop van tijd een aanmaning. De fiscus stelt een nieuwe datum voor. Pas als ook die niet gehaald wordt, kun je een boete krijgen. Bij nonchalance is de ‘verzuimboete’ de eerste keer €369. Is er sprake van opzet of grove schuld, dan kan de fiscus een hogere ‘vergrijpboete’ opleggen.
  Geen reactie
  Als iemand niet op een aanmaning reageert, legt de fiscus een aanslag op die is gebaseerd op een geschat inkomen. De geschatte aanslag zal eerder te hoog zijn dan te laag, in de verwachting dat de nalatige aan de bel trekt als de schatting echt te hoog is. Kortom: belasting ontlopen door niet te reageren is onmogelijk.

  Foutje herstellen

  Hoe zorgvuldig je ook te werk gaat, er kan altijd een foutje in de aanslag sluipen of je kunt iets vergeten. Dit kan worden rechtgezet door opnieuw – online – aangifte te doen op www.belastingdienst.nl (ga daar naar Mijn Belastingdienst). Open de aangifte, corrigeer de fout of vul de gegevens aan, en verstuur de aangifte opnieuw. Wie ‘op papier’ aangifte doet en deze wil corrigeren, kan een nieuw formulier aanvragen via T 0800-05 43. De aangifte moet dan geheel opnieuw worden ingevuld, ondertekend en ingestuurd met de juiste gegevens.
  Voorlopige aanslag
  De fiscus verwerkt de nieuwe gegevens en stuurt een (voorlopige) aanslag. Was er al een voorlopige aanslag, dan komt er een nieuwe voorlopige aanslag. Was er al een definitieve aanslag, maak dan bezwaar. Het binnen zes weken opsturen van een nieuwe aangifte wordt gezien als bezwaar. Ben je later, dan heet het een ‘ambtshalve vermindering’. In beide gevallen besluit de fiscus of de aanslag wordt aangepast.

  donderdag 24 maart 2016

  'KRIJG EEN KANS'

  Doel
  Het project ‘Krijg een Kans’ stelt zich ten doel om vrouwen individueel of in groepsverband te stimuleren in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. Met als resultaat dat ze weer het gevoel hebben dat ze meedoen, dat ze erbij horen.

  Voor wie
  Het gaat om vrouwen die zich in een sociaal isolement bevinden. (chronisch zieken, lage opleiding waardoor minder kansen, weinig inkomen of geen werk, geen sociaal netwerk enz),woonachtig in de gemeenten Staphorst, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld, De Wolden, Assen en Midden-Drenthe.

  Wat?
  Het fonds 'KRIJG EEN KANS' biedt de mogelijkheid van een financiële donatie tot maximaal € 500 bijvoorbeeld om een cursus te doen, materialen/gereedschappen te kopen en/of te huren, voor een lidmaatschap.
  Het geld wordt ingezet om vrouwen een praktisch steuntje in de rug te geven, hen te stimuleren een volgende stap in hun leven te zetten. Met als wenkend perspectief het verbeteren van hun positie. Bijvoorbeeld door eigen inkomsten te genereren of hun zelfvertrouwen te vergroten waardoor ze buitenshuis weer initiatieven gaan ontplooien. Er wordt geen geld gegeven, maar de rekening van de gewenste activiteit en/of middelen wordt rechtstreeks vanuit het fonds betaald.

  WANNEER?
  Voor wensen die niet uit andere fondsen bekostigd kunnen worden. Andere fondsen of organisaties kunnen zijn:
  - Fondsen die je via de gemeenten kunt aanvragen, zoals Wmo of Participatie. Meer weten over Wmo en Participatie klik hier.
  - Andere regelingen en toeslagen. Doe bijvoorbeeld de check bij www.nibud.nl/consumenten/berekenuwrecht of www.rechtopgeld.nl
  - Voor groepen vrouwen verwijzen wij graag naar het landelijk www.kansfonds.nl en voor de gemeente Assen naar STILA, de
  Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen, een initiatief van de gemeente Assen; www.stila-assen.nl
  - Welzijnsdiensten Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel www.welzijnmw.nl