woensdag 14 juni 2017

Incassokosten

Alles over incassokosten vind u hier.

vrijdag 5 mei 2017

Gemeentelijke Kredietbank ondervindt concurrentie van buurtteams gemeente


Assen – De Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB) ondervindt concurrentie van schuldenpreventie in de wijken, zoals in Assen. Daardoor komen steeds minder mensen in de schuldhulpverlening terecht van de GKB, die daardoor minder inkomsten genereert.
 • © Aangeleverde foto
  © Aangeleverde foto
Dat staat in de jaarstukken over 2016 van de GKB. Onlangs maakte de gemeente Assen bekend mensen met schulden of burgers die het risico lopen in de schulden te raken actief op te zoeken in de wijken, om hen vroegtijdig te helpen en te coachen. Dat gebeurt onder meer door de vier buurtteams van Vaart Welzijn. De gemeente denkt dat met deze aanpak het bereik en de effectiviteit van schuldpreventie en schuldhulpverlening toeneemt.

Toename schuldenproblematiek

En dat merkt de GKB, zo staat geschreven in de jaarstukken. Want hoewel volgens een recent onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken landelijk gezien de schuldenproblematiek ‘eerder toeneemt dan afneemt’, ziet de GKB op de batenpost over 2016 dat die 120.000 euro lager uitpakt dan was beraamd.
De GKB schrijft dat deels toe aan ‘de verschuiving naar de wijken’. ‘Via de vroegtijdige interventie van de wijkteams wordt getracht de instroom naar de schuldhulpverlening te beperken. Anderzijds wordt getracht de uitstroom uit budgetbeheer te bevorderen.’ Daarnaast, zo wordt geconcludeerd, is de GKB niet meer de vanzelfsprekende partner voor de gemeenten bij de uitvoering van preventie. ‘Ook daar ervaart de GKB een verschuiving naar onder meer de wijkteams.’

Kansen

De bedreiging voor de GKB, zo staat beschreven, bestaat dus uit het feit dat de vraag naar diensten van de instelling minder wordt of verschuift.  ‘De nieuwe aanpak biedt echter ook kansen. De GKB kan zich in de rol van financiële dienstverlener bij schulden steeds beter positioneren, waarmee haar expertise duidelijk zichtbaar wordt. En daarmee ook de vraag naar deze expertise toeneemt.’
De GKB verwacht dat de organisatiestructuur in 2017 niet gewijzigd hoeft te worden. De formatie is vanaf 1 januari 2016 toegenomen met 5,2 fte, een noodzakelijke uitbreiding in verband met het hoge, langdurige ziekteverzuim van werknemers. Voor een deel van 2017, zo denkt de GKB, zal die extra formatie nog nodig zijn, maar verwacht wordt dat er dit jaar wel een start wordt gemaakt met het terugbrengen van die formatie. ‘Een deel daarvan zal plaatsvinden middels detachering aan de wijkteams.’
Tekst: Robbert Willemsen

woensdag 22 maart 2017

Amerikaanse armoedebestrijding rukt op in Nederland

Tientallen gemeenten in Nederland hebben interesse in een nieuwe methode voor armoedebestrijding: Mobility Mentoring. De gedachte achter deze in de VS succesvolle aanpak is dat de weg om blijvend uit armoede te komen, begint met het wegnemen van stress.
Alphen aan den Rijn heeft de primeur. "We kennen allemaal de hamstertjes die in hun eigen molentje blijven rondlopen", zegt Nardy Beckers van de gemeente. "Zo gaat het ook bij de mensen die wij proberen te helpen." Het lukt meestal niet om mensen met voortdurende geldzorgen blijvend uit de financiële ellende te krijgen.
Afspraken vergeten, beloften niet nakomen, snel opgeven, weinig flexibel zijn en snel boos worden; schuldhulpverleners komen het vaak tegen. 'De cliënt wíl niet geholpen worden', is dan al snel de natuurlijke reactie.
Maar vaak is het geen onwil, maar onmacht. Mensen zijn pas in staat om te doen wat er moet gebeuren als de stress onder controle is, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Lees hier het gehele artikel.
woensdag 22 februari 2017

Steeds vaker voorlopige aanslag

De Belastingdienst heeft voor het jaar 2017 aan 228.911 mensen die geen aangifte hebben gedaan een voorlopige aanslag opgelegd, dat heeft staatssecretaris Wiebes geantwoord op vragen uit de Tweede Kamer (zie www.rijksoverheid.nl). Daardoor krijgen steeds meer mensen een voorlopige aanslag. Aanleiding voor de vragen is het feit dat in voorgaande jaren mensen vaak bleken te schrikken van zo'n onverwachte voorlopige aanslag waar zij niet om gevraagd hadden. Bovendien kan het financieel slecht uitkomen als er na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting ook over 2016 nog bijbetaald moet worden. De aanslagen zijn opgelegd aan mensen die sinds 2016 inkomsten krijgen uit meerdere dienstbetrekkingen, box 3-vermogen hebben, alimentatie ontvangen of voor het eerst buiten dienstbetrekking werkzaam zijn (bijvoorbeeld startende ondernemers). Op deze manier voorkomt de Belastingdienst dat deze mensen achteraf met een forse aanslag geconfronteerd worden. De belasting kan nu betaald worden op het moment dat het inkomen wordt genoten.

Voor alle duidelijkheid: de Belastingdienst heeft het recht deze aanslagen op te leggen. Een wijzigingsverzoek heeft daarom alleen zin als de aanslag onterecht is opgelegd omdat de gebruikte gegevens niet kloppen. Aanpassen kan door in te loggen op www.belastingdienst.nl. Zolang de aanpassing niet door de Belastingdienst is verwerkt moeten de termijnen van de opgelegde aanslag worden voldaan. 
TIP: U krijgt een aantrekkelijke korting als u de aanslag voor de eerste vervaldatum ineens in plaats van in termijnen betaald . Doe dat echter alleen als u het geld kunt missen. Zie ook het bericht 'Betalingskorting voorlopige aanslag benutten'?.

vrijdag 27 januari 2017

Armoede en schulden serieus probleem in Assen: gemeente wijken in voor aanpak

Assen – Armoede en schulden zijn een serieus probleem in Assen, zo blijkt uit onderzoek van de gemeente. Dit geldt met name voor alleenstaande ouders en eenpersoonshuishoudens.
 • © Welzijnszorg VZW
  © Welzijnszorg VZW
De Gemeentelijke Kredietbank, Vaart Welzijn en de gemeente Assen slaan daarom de handen ineen in de Asser wijken wat betreft de aanpak van armoede en schulden. Daarbij wordt de nadruk op preventie gelegd.
De vier Buurtteams van Vaart Welzijn gaan daarbij nauw samenwerken met de GKB. De gemeente denkt dat met deze aanpak het bereik en de effectiviteit van preventie en schuldhulpverlening toeneemt.

Verborgen armoede

Het aantal kinderen dat in armoede leeft is de afgelopen jaren toegenomen. Onder ZZP’ers is vaak sprake van verborgen armoede en schulden. Tussen wijken zijn grote verschillen als het gaat om armoede en schulden. Zo liggen de inkomens in wijken als Noorderpark en Lariks beduidend lager dan in Kloosterveen. Tegelijkertijd is in Kloosterveen vaak sprake van problematische schulden waardoor gezinnen weinig te besteden hebben.  
Door de Buurtteam van Vaart Welzijn een grotere rol te geven verwacht de gemeente dat er meer mensen die in armoede leven bereikt worden. ‘De Buurteams zijn sterk aanwezig in de wijk en makkelijk benaderbaar voor inwoners met problemen. En omdat de Buurteams de wijk goed kennen, kunnen zij goed inspelen op de verschillen die tussen wijken bestaan.’

Te weinig resultaat

Vorig jaar heeft de gemeente de effectiviteit van preventiemaatregelen laten onderzoeken. Hieruit komt naar voren dat een aantal maatregelen te weinig resultaat oplevert en bepaalde groepen onvoldoende worden bereikt. Zo kwamen maar weinig bewoners af op de budgetspelen in buurthuizen.
Andere maatregelen bleken juist wel effectief en met de nieuwe aanpak gaat de gemeente deze maatregelen extra inzetten. Ook wordt een aantal nieuwe maatregelen gestart. Het gaat dan bijvoorbeeld om cursussen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook komt er gerichte voorlichting voor ouders en inwoners met een beperking.

Fondsen

Een van de meer succesvolle maatregelen voor met name kinderen in armoede is de inzet van de stichting Leergeld, het jeugd cultuur fonds en jeugd sportfonds. Deze beide fondsen stellen kinderen in staat te sporten of aan culturele activiteiten mee te doen. Bijna twee keer zo veel kinderen hebben zich vorig jaar bij een van beide fondsen gemeld.
Een van de redenen voor deze toename is het besluit van de scholen van Plateau om informatie over de fondsen actief bij ouders onder de aandacht te brengen. In de nieuwe aanpak trekt de gemeente extra geld uit voor beide fondsen.

woensdag 18 januari 2017

Gemeenten overwegen renteverlaging minima bij sociale kredietbanken

De gemeente Den Haag gaat de rentes voor leningen voor minima aanzienlijk verlagen. Ook andere steden, zoals Rotterdam en Den Bosch onderzoeken die mogelijkheid, meldt het AD woensdag.
Joke de Kock, voorzitter van de koepel voor gemeentelijke kredietbanken zegt in het AD dat een landelijke discussie op gang is gekomen over de hoge rentekosten voor leningen voor minima. "We verlenen sociale kredieten maar we vragen nu hogere rente dan commerciële banken."
De gemeente Den Haag gaat de rente bij de gemeentelijke kredietbank, een van de weinige plekken waar minima terecht kunnen voor leningen, verlagen van 11,5 naar 2,3 procent.
In Amsterdam, Rotterdam en Groningen moeten minima bij gemeentelijke kredietbanken nog rentes betalen van 10 tot 12,5 procent.
Het is voor gemeenten legaal om 14 procent aan rente en kosten te vragen. Die kosten zijn volgens De Kock zo hoog omdat er veel administratief werk in gaat zitten vanwege gesprekken en aanmaningen en omdat er een hoger risico bestaat op wanbetaling. Toch kan volgens de koepel voor gemeentelijke kredietbanken zeker 2 procent minder rente gevraagd worden.

donderdag 5 januari 2017

Meer mensen kunnen pakket Voedselbank aanvragen

De Voedselbank versoepelt de criteria voor het aanvragen van een voedselpakket. Sinds 1 januari komen er meer mensen voor in aanmerking.

Voortaan kunnen alleenstaanden die niet meer dan 200 euro aan leefgeld per maand te besteden hebben een beroep doen op de Voedselbank. Hiervoor lag de grens op 180 euro. Wie dus 181 euro te besteden had, viel dan buiten de boot. Ook voor andere groepen gaat de grens omhoog.

Onder leefgeld verstaat de Vereniging van Voedselbanken het bedrag dat mensen overhouden van hun inkomen nadat vaste kosten zoals huur, energie en water ervan zijn afgetrokken. Welke kosten en uitgaven in de berekening worden meegenomen, staat uitgelegd op de website.

De verruiming van de eisen is mogelijk doordat de Voedselbank sinds vorig jaar structureel meer voedsel ontvangt van supermarktketens en andere bedrijven die voedsel overhouden.

Nieuwe deals

"Afgelopen jaar hebben we zwaar geïnvesteerd in voedselveiligheid", verklaart woordvoerder Pien de Ruig. "Vrijwel alle voedselbanken zijn nu gecertificeerd." Daardoor waren supermarktketens ook bereid om hun overgebleven producten aan de Voedselbanken te geven. "We hebben veel samenwerkingsovereenkomsten getekend. Alle landelijke supermarktenketens doneren nu."

Dat is terug te zien in de cijfers. In het derde kwartaal van vorig jaar ontving de vereniging ruim 3,7 miljoen voedselverpakkingen. Een jaar eerder was dat nog geen 2,5 miljoen.

Volgens De Ruig is het record overigens niet alleen te danken aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. Er zaten ook eenmalige grote donaties bij. Een deel was het gevolg van de Russische boycot op Europees voedsel, waardoor bedrijven vooral veel fruit overhielden dat ze niet meer konden verkopen.
Nieuwe criteria voor het aanvragen van een voedselpakket

AANTAL PERSONEN MAXIMUM TOTAAL AAN LEEFGELD
1 persoon 200 euro
2 volwassenen 280 euro
1 volwassene en 1 kind 280 euro
1 volwassene en 2 kinderen 360 euro
2 volwassenen en 2 kinderen 440 euro
1 volwassene en 3 kinderen 440 euro
In 2015 kregen de voedselbanken minder klanten: 88.000, tegen 94.000 in 2014. Toch blijft de behoefte volgens De Ruig groot. "Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Daar zit nog een groot gat." Nog niet bekend is hoeveel mensen vorig jaar van de voedselbanken gebruikmaakten.

De criteria voor het aanvragen van een voedselpakket hangen niet alleen samen met het inkomen, maar ook met de samenstelling van het huishouden. Per huishouden kan één pakket worden aangevraagd. De grootte van het voedselpakket is afhankelijk van het aantal inwonende gezinsleden.

woensdag 21 december 2016

woensdag 7 december 2016

Check uw toeslagen voor 2017

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag: sommige mensen laten geld liggen, anderen krijgen te veel en moeten later terugbetalen. Hoe dan ook, wees alert! Check of de Belastingdienst de juiste gegevens heeft gebruikt voor de voorschotbeschikkingen 2017 die inmiddels zijn verzonden naar uw elektronische brievenbus op Mijn Overheid. Controleren doet u door in te loggen op Mijn Toeslagen. Heeft u geen beschikking ontvangen, controleer dan of u wellicht toch in aanmerking komt voor toeslagen. Dat kan op www.toeslagen.nl. Voor de toeslagen geldt een inkomenstoets en een vermogenstoets.

Maximaal (gezamenlijk) toetsingsinkomen in 2017
 • huurtoeslag: €22.200 (zonder toeslagpartner); € 30.150 (met toeslagpartner/medebewoner, € 30.175         voor AOW'ers)
 • zorgtoeslag: € 27.857 zonder toeslagpartner; € 35.116 met toeslagpartner
 • kinderopvangtoeslag: geen maximum
 • kindgebonden budget: afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd

 • Maximaal (gezamenlijk) vermogen in 2017 (peildatum 1 januari 2017)(vóór aftrek van de vrijstelling in box 3, inclusief groene beleggingen, exclusief eigen woning)
 • huurtoeslag: € 25.000 zonder toeslagpartner/medebewoner en anders € 25.000 per          toeslagpartner/medebewoner
 • zorgtoeslag: € 107.752; € 132.752 voor toeslagpartners
 • kinderopvangtoeslag: geen maximum
 • kindgebonden budget: € 107.752; € 132.752 voor toeslagpartners

 • TIP:
  Heeft u net teveel vermogen? Lees inhet kader 'Zo beperkt u de spaartaks' van onze Eindejaarstips wat u daar nog aan kunt doen. Doe dat wel voor 1 januari 2017!
  Meer informatie over de toeslagen en voorwaarden is te vinden op www.toeslagen.nl .

  donderdag 1 december 2016

  Oplossing voor verlies toeslagen door PGB

  In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het verlies van toeslagen door teveel ontvangen persoonsgebonden budget (PGB) dat nog moet worden terugbetaald.Een restant van een PGB dat nog terugbetaald moet worden aan een zorgkantoor kan bij de belastingaangifte opgegeven worden als ‘schuld’ bij de vaststelling van de box 3-grondslag. Doordat schulden tot een bedrag van € 3.000 (€ 6.000 voor fiscaal partners) niet aftrekbaar zijn, kon het echter gebeuren dat het vermogen per saldo net te hoog was voor het recht op toeslagen, terwijl dat zonder dit PGB-bedrag wel laag genoeg zou zijn geweest. De staatssecretaris heeft zich nu bereid verklaard om voor deze gevallen de hardheidsclausule toe te passen. Mensen die hiervoor in aanmerking komen kunnen zich melden bij de Belastingdienst/Toeslagen die het restant persoonsgebonden budget alsnog buiten beschouwing zal laten bij de berekening van de toeslag. Een en ander zal op korte termijn in een ministeriële regeling nader worden vormgeven.

  Kindgebonden budget omhoog

  Het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind gaat met ingang van 2017 omhoog, met maximaal 100 euro per kind. De maatregel was met Prinsjesdag al aangekondigd. Het maximale kindgebonden budget voor het eerste kind komt daarmee op maximaal € 1.142 en voor het tweede kind € 898. Gezinnen met een laag of middeninkomen met twee kinderen kunnen in 2017 maximaal € 2.040 euro krijgen. Wie nog meer kinderen heeft, krijgt per kind € 285 extra. Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Boven een toetsingsinkomen van € 19.759 (bedrag 2016) wordt het kindgebonden budget afgebouwd met een vast percentage van het inkomen. Door de verhoging komen meer gezinnen in aanmerking voor kindgebonden budget.

  In principe informeert de Belastingdienst u vanzelf als u recht heeft op kindgebonden budget. Maar als u geen toeslagen krijgt of als u eerder kindgebonden budget ontving, maar nu niet meer, moet u het kindgebonden budget zelf aanvragen. De aanvraag moet worden gedaan door de ouder op wiens naam de kinderbijslag staat. Meer informatie is te vinden op www.toeslagen.nl. U kunt daar ook een proefberekening maken. 

  woensdag 16 november 2016

  Incasso? Betaal alleen als het klopt!

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaan strenger toezicht houden op incassobureaus. Ook is er een voorlichtingscampagne gestart. In de praktijk blijken veel bureaus zich namelijk niet aan de regels te houden om zo meer geld te kunnen innen. Vorig jaar concludeerde ACM al dat incassobureaus consumenten confronteren met onterechte vorderingen, onterecht kosten doorberekeningen, onduidelijke rekeningen versturen en consumenten op ontoelaatbare wijze onder druk zetten om te betalen. Om consumenten te helpen zijn op www.consuwijzer.nl daarom de volgende informatie en hulpmiddelen te vinden:
 • informatie over de regels die gelden bij incassotrajecten;
 • de Incassobrief Checker om na te gaan of de incassobrief klopt en wat ze kunnen doen als dat niet zo is;
 • de Rekenhulp Incassokosten om uit te rekenen hoeveel incassokosten, rente en btw het incassobureau maximaal mag rekenen;
 • voorbeeldbrieven waarmee zij zich kunnen verweren tegen oneerlijke incassopraktijken en links naar instanties die hen daarbij kunnen helpen.

 • Meer informatie is te vinden op www.acm.nl en www.afm.nl

  maandag 10 oktober 2016

  Jongeren met schulden krijgen meer geld om van te leven

  Jongeren tot 21 jaar met problematische schulden krijgen meer geld om van te leven. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma gezegd in Kassa. Ze wil de zogeheten beslagvrije voet – het bedrag dat iemand na aftrek van schulden krijgt om van te leven – nog deze kabinetsperiode verhogen van 300 naar minimaal 900 euro.
  Lees hier het gehele artikel 

  woensdag 3 augustus 2016

  Vergeet niet te middelen

  Wie het ene belastingjaar veel verdient en het jaar erop weinig, betaalt — waarschijnlijk — te veel belasting. Gelukkig valt daar wat aan te doen, en wel door het inkomen te verdelen over drie aaneengesloten jaren. Dat heet ‘middeling’. Maar de Belastingdienst maakt het ons belastingbetalers niet gemakkelijk: u moet zèlf een middelingsverzoek indienen bij de Belastingdienst, schriftelijk, om in aanmerking te komen voor belastingteruggave. Bovendien geldt een drempel van € 545. U krijgt dus alleen terug wat boven die drempel uitkomt. Is het bedrag van wat u eigenlijk terug zou moeten krijgen lager, dan komt u niet in aanmerking voor belastingteruggave. Middelen kan uiterlijk tot 36 maanden nadat de laatste aanslag over de drie te middelen jaren definitief is vastgesteld. 

  Check bijverdiensten kind

  Kinderen onder 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de kinderbijslag. Is uw kind 16 of 17 jaar, dan kunnen de bijverdiensten wel gevolgen hebben voor de hoogte van de kinderbijslag. Maximaal mag € 1.266 per kwartaal bijverdiend worden. Tijdens de zomervakantie gelden ruimere regels. U bent verplicht om elk kwartaalinkomen boven de € 1.266 door te geven aan de SVB.

  Op www.svb.nl vindt u meer informatie.