woensdag 12 januari 2011

Elektronische aangifte IB 2010 is beschikbaar.

Met dit aangifteprogramma doet u digitaal aangifte over 2010.

Vooraf ingevulde aangifte? Wacht tot 1 maart

Wilt u dat de belastingdienst alvast zo veel mogelijk gegevens heeft ingevuld in uw aangifte? De zogenaamde vooraf ingevulde aangifte, wacht dan tot 1 maart 2011 met het downloaden van het aangifteprogramma.
Let op!
Ontving u in 2010 een afkoopsom lijfrente? Wacht ook dan met downloaden van het aangifteprogramma tot 1 maart 2011.
DigiD-inlogcode nodig

Gebruik uw DigiD-inlogcode om digitaal aangifte te doen. Doet u samen met uw partner aangifte? Gebruik dan allebei uw eigen DigiD-inlogcode. Vraag deze direct aan via http://www.belastingdienst.nl/redirects/digid.html Lees ook de gebruikersvoorwaarden.